Schenkbelasting 2021

30 december 2021 - Leestijd: 2 minuten

Schenkbelasting 2021

Wat is schenkbelasting?

Schenkbelasting is een Nederlandse belasting die wordt geheven over schenkingen. ]Vroeger was de naam schenkingsrecht, na 1 januari 2010: schenkbelasting.

In de Successiewet is de schenkbelasting geregeld. In artikel 1 staat: Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven: (…) schenkbelasting over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde.

“Schenk- & Erfbelasting worden in dezelfde wet geregeld. ”

Of er schenkbelasting verschuldigd is en hoe hoog deze schenkbelasting is, hangt af van de hoogte van de schenking en de relatie tussen de schenker en de verkrijger.

In welke wet staat de Schenkbelasting?

De regels over de schenkbelasting staan in de Successiewet, net als de erfbelasting. Er worden in deze wet dus twee soorten belasting geheven. Lees meer over de erfbelasting of over de schenkbelasting.

Wat is een vrijstelling?

Ieder jaar hoeft tot een bepaald bedrag geen schenkbelasting te worden betaald. Voor 2021 gelden de vrijstellingen die in onderstaande tabel staan.

Hoeveel schenkbelasting?

Je hoeft geen schenkbelasting te betalen tot de vrijstelling, daarboven wel. Kijk voor de uitleg en de berekening op de site van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl.

Hoe hoog is de vrijstelling voor de schenkbelasting in 2022?

VerkrijgerVrijstellingOpmerking
Kinderen€ 5.677,-
Kinderen tussen 18 en 40€ 27.231,-Eenmalig
Kinderen tussen 18 en 40€ 56.724-Eenmalig, indien voor studie
Kinderen tussen 18 en 40€ 106.671,-Eenmalig, indien voor eigen woning
Kleinkinderen€ 2.274,-Geldt als overige verkrijger
Partner€ 2.274,-Partner is ook overige verkrijger
Oom/tante/neef/nicht€ 2.274,-Geldt als overige verkrijger
Je allerbeste vriend(in)€ 2.274,-Geldt als overige verkrijger
Alle andere verkrijgers€ 2.274,-

Wil je meer weten over de schenkbelasting? Bijvoorbeeld over de percentages die je moet betalen als je meer schenkt/ontvangt dan bovenstaande bedragen. Dan verwijzen wij door naar de belastingdienst, www.belastingdienst.nl.

Schenken & Notaris

Wil je een schenking doen overweeg dan om dit bij de notaris te laten vastleggen. Vooral voor grote bedragen kan het goed zijn om een notariële akte van schenking te laten opstellen. Lees bijvoorbeeld het artikel: Huis kopen met een schenking


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: