Wat is: Schenker

Wat is: Schenker

Uitleg: Schenker

Met schenker wordt de persoon bedoeld die schenkt. Waarom is het van belang wie de schenker is? Voor een kleine schenking maakt dit niets uit. Voor een grotere schenking maakt dit wel uit, omdat er dan schenkbelasting betaald moet worden. Het maakt dan uit wie de schenker is. Is de schenker bijvoorbeeld je vader/moeder dan is de vrijstelling hoger dan als het een vreemde is. In de successiewet wordt de schenkbelasting geregeld, en daar staat ook in wanneer je schenkbelasting moet betalen en hoeveel.

In artikel 1 van de Successiewet staat over de schenkbelasting: Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven: (…) schenkbelasting over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde.

Een schenker moet dus in Nederland wonen om in Nederland schenkbelasting te betalen.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: