Notariskosten aangifte erfbelasting

12 oktober 2018 - Leestijd: 6 minuten

Notariskosten aangifte erfbelasting

Notariskosten erfbelasting

Een aangifte erfbelasting mag je zelf doen. Hiervoor heb je in principe geen notaris nodig. Toch kan het verstandig zijn om de aangifte te laten doen door een notaris. Waarom is het verstandig om de aangifte te laten doen door de notaris? De aangifte erfbelasting is een eenvoudig formulier (formulier aangifte erfbelasting). Dat is ook verraderlijk. Je moet oppassen dat je niet onnodig veel erfbelasting betaalt. Je kunt bij ons offertes aanvragen bij notarissen voor het doen van de aangifte erfbelasting: je vraagt dan wat het kost om de notaris de aangifte te laten doen. Ben je eigenlijk op zoek naar een verklaring van erfrecht, vraag dan hier offertes verklaring van erfrecht op.

Erfbelasting: de hoogte

Wat je moet betalen aan erfbelasting kun je vaak zelf uitrekenen op de site van de belastingdienst (erfbelasting berekenen). Als kind of partner betaal je minder dan wanneer het familie is die verder van je af staat. Het verschilt op twee manieren: de vrijstellingen (wat mag je erven zonder te betalen) en de percentages (van 10% tot 40%).

Erfbelasting berekenen

Het is dus goed om alvast te weten hoeveel je (ongeveer) kwijt bent aan erfbelasting. De belastingdienst heeft daarvoor een handige rekentool online. Je kunt dan zelf uitrekenen hoeveel erfbelasting je verschuldigd bent. Je moet invullen wat je band is met de overledene. Je kunt hierbij denken aan: partner/echtgenote, kind, kleinkind of overig. Neven/nichten/ooms/tantes vallen in de categorie ‘overig’. Je betaalt dan een hoger tarief en hebt een lage vrijstelling. De vrijstellingen en tarieven staan ook op de site van de belastingdienst.

Geen erfbelasting betalen

In de meeste erfenissen is er helemaal geen erfbelasting verschuldigd. Bijvoorbeeld omdat de bedragen die de erfgenamen krijgen binnen de vrijstellingen vallen. De vrijstelling van een langstlevende is bijvoorbeeld ruim € 630.000,-! Voor de meeste mensen geldt dus dat alles wat zij aan de partner/echtgenoot nalaten is vrijgesteld van erfbelasting.

Erfbelasting besparen

De beste manier om erfbelasting te besparen is om tijdens je leven al maatregelen te nemen. Zo kun je schenkingen doen, een goed testament maken of een levenstestament gunstig opstellen. Al deze maatregelen samen wordt estate planing genoemd. Ook kan er erfbelasting worden bespaard door het gunstig invullen van de aangifte voor de erfbelasting. Hierbij zit je natuurlijk wel vast aan de regels die er gelden. Hierna worden een aantal tips en mogelijkheden gegeven. Een notaris in jouw regio kan je meer uitleg geven en eventueel de aangifte voor jou verzorgen.

Goed doel & erfbelasting

Een goed doel hoeft meestal geen erfbelasting te betalen. Het goede doel moet dan wel een zogenaamde ANBI zijn. Dit is een algemeen nut beogende instelling. De status van ANBI wordt toegekend door de belastingdienst. Alle grote, normale goede doelinstellingen (KWF, hartstichting, Longfonds) zijn ANBI’s, maar ook kerken en veel lokale goede doelen.

Schuld erfbelasting: eerder overlijden andere ouder

Er wordt bijvoorbeeld gevraagd of de overledene schulden had. Veel mensen denken dat dit niet het geval is. Soms is er echter een schuld vanwege het overlijden van een eerdere echtgenoot. Dit heeft te maken met het erfrecht. Vaak blijft al het vermogen bij de langstlevende en krijgen de kinderen een vordering. Deze vordering is dan opeisbaar bij het overlijden van de partner die als laatst overlijdt. Dit is dan dus een schuld in de nalatenschap van de laatste. Voordeel is dat daar dan geen erfbelasting over betaald hoeft te worden. Let op: het is een indicatie en het is maar zeer de vraag of het voor jou klopt. Het erfrecht is ingewikkeld en de erfbelasting ook.

Erfbelasting aangifte

Als de belastingdienst verwacht dat de erfgenamen erfbelasting moeten betalen, sturen zij een brief naar een van de erfgenamen. Het idee is dat dit willekeurig gebeurt. Bijvoorbeeld de partner (echtgenoot) ontvangt de aangifte of het oudste kind. Eigenlijk is dit vreemd want vaak is er een executeur die bevoegd is om de aangifte te doen. Als er namelijk een executeur is aangewezen in het testament, dan moet deze executeur aangifte erfbelasting doen voor alle erfgenamen. In de uitnodiging van de belastingdienst staat hoe u aangifte doet en wanneer de aangifte moet worden ingediend.

Erfbelasting WOZ waarde

In principe moet een erfgenaam erfbelasting betalen over de waarde van de goederen van de nalatenschap. Bij geld is dit eenvoudig: wat is er aan contant geld en wat staat er op bank- en beleggingsrekeningen. Voor een woning is dit anders: niet de werkelijke waarde geldt, maar de waarde die de gemeente heeft toegekend aan de woning. Die waarde wordt de WOZ waarde genoemd. De WOZ waarde kun je vinden op www.wozwaardeloket.nl. Hierop staat de WOZ-waarde van de woning in enig jaar. Soms vinden mensen de WOZ waarde oneerlijk: hij is te hoog. Er wordt dan erfbelasting geheven over een waarde die de woning niet heeft! Omgekeerd komt ook vaak voor. Een woning wordt voor meer verkocht of heeft meer waarde dan de WOZ-waarde. Dan hebben de erfgenamen geluk! De regel is in de wet gekomen om discussies te voorkomen en bespaart taxatiekosten.

Inboedel

De waarde van de inboedel wordt voor de erfbelasting vaak geschat. Heel veel inboedels zijn niet veel waard, omdat de waarde van tweedehands goederen nu eenmaal zeer beperkt is. Sommige inboedels zijn natuurlijk wel veel waard bijvoorbeeld als er verzamelingen zijn of kunst. Die inboedels kunnen dan worden getaxeerd. Er zijn taxateurs die gespecialiseerd zijn in de waardering van roerende zaken in een nalatenschap. Onverstandig is het om de waarde van de inboedel aan te nemen zoals deze wordt genomen voor de inboedelverzekering. Dit is een vaak een hoog bedrag en gaat uit van de vervangingswaarde van de inboedel.

Erfbelasting: waarom eigenlijk?

Waarom moet je eigenlijk erfbelasting betalen? Er is over dat geld toch al eens belasting betaald? Mensen betalen inkomensbelasting, vennootschapsbelasting en vermogensbelasting. Uiteindelijk zijn belastingen natuurlijk bedoeld om de algemene voorzieningen te betalen. De kosten die wij met z’n allen hebben zoals zorg & onderwijs. Het idee van erfbelasting is dat vanuit de ontvanger er nog geen erfbelasting is geheven. Ook is het een manier om de vermogensongelijkheid enigszins te dempen. Of erfbelasting daarmee een eerlijke belasting is, is een vraag die iedereen voor zichzelf mag bepalen. Er zijn in ieder geval voldoende mensen die erfbelasting diefstal vinden.

Erfbelasting volgens de Wet

Er is geen aparte wet op de erfbelasting. De erfbelasting is geregeld in de Successiewet. In de successiewet is naast de erfbelasting ook de schenkbelasting geregeld. De Successiewet is voor het laatst geheel herzien in 2010.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: