Notariskosten Hypotheek

5 september 2019 - Leestijd: 6 minuten

Notariskosten Hypotheek

Notariskosten hypotheekakte

Iedere notaris mag zelf bepalen welke kosten hij in rekening brengt voor zijn diensten. Het kan daarom slim zijn om de notariskosten voor een hypotheekakte te vergelijken. Je moet dan natuurlijk wel weten wat je moet vergelijken. In dit artikel vind je een aantal handige tips voor wanneer je een offerte voor een hypotheekakte nodig hebt. Je kunt ook direct de kosten voor een hypotheekakte oversluiten. Op onze site kun je bi 100’en notarissen in Nederland rechtstreeks een offerte aanvragen voor het oversluiten van een hypotheek.

Wat is een hypotheek (akte)?

Je leent geld van de bank. In ruil daarvoor geef je het recht van hyptheek op je huis. Jij bent daarom hypotheekgever, de bank neemt hypotheek (en leent geld aan jou uit). Als je de rente en aflossing niet betaalt heeft de bank het recht heeft om je huis in het openbaar te verkopen. Dit wordt een executieveiling genoemd. In de wet is bepaald dat de hypotheekakte alleen geldig is als deze door een notaris is opgesteld. Een hypotheek is een zekerheidsrecht: als je wegloopt kan de bank je huis nog verkopen. De bank is er dus zekerder van dat zij het geld terugkrijgt.

Kadasterkosten

Een hypotheekrecht wordt ingeschreven in het kadaster. Daar staat vermeld welke hypotheekrechten er rusten op een registergoed. Iedereen kan inzage doen in het kadaster. Het kadaster rekent kosten voor de inschrijving van een registergoed. Het kijkt vreemd, maar de kosten zijn onder meer afhankelijk van de bank. Dit heeft te maken met het KIK inschrijven. Wij schreven al vaker over de kadasterkosten.

Standaardtarief voor hypotheekakte

Het bedrag dat de notaris voor de hypotheekakte in rekening brengt is vaak van te voren goed in te schatten, omdat een hypotheekakte tot de meer standaardproducten van een notaris behoort.

“Als je de rente en aflossing niet betaalt heeft de bank het recht heeft om je huis te verkopen..”

Wanneer heb ik een hypotheekakte nodig?

Er zijn verschillende redenen wanneer je een hypotheekakte van de notaris nodig heeft:

1. Bij de aankoop van een nieuwe woning

Bij de aanoop van een nieuwe woning heb je een leveringsakte nodig. Deze akte wordt ook opgesteld door de notaris. Omdat de meeste mensen een huis niet kunnen betalen zonder geld te lenen, wordt er dan ook vrijwel altijd ook een hypotheekakte getekend. Dit recht van hypotheek wordt dan gevestigd door de bank. Samen met een hypotheekadviseur zoek je een bank die het best past bij je wensen. Direct nadat je de akte hebt getekend waarmee je eigenaar wordt van de woning, teken je ook de hypotheekakte. Deze combinatie, huis en hypotheek, is erg populair. Je kunt op onze site een offerte opvragen voor de leveringsakte en de hypotheekakte.

2. Bij het oversluiten van de hypotheek

Het oversluiten van een hypotheek kan erg voordelig zijn. Je wisselt dan van bank. Omdat de rente de laatste jaren veel lager is geworden, is het voor veel mensen aantrekkelijk om te wisselen. Sommige kosten zijn aftrekbaar als je de hypotheek oversluit. De notaris haalt de oude hypotheek door in het kadaster en er wordt een nieuwe hypotheek gevestigd. De kosten die de notaris in rekening brengt kunnen flink verschillen. Het is slim om vooraf een offerte op te vragen. Je kunt dit doen op onze site, bij hypotheek oversluiten

3. Bij het vestigen van een 2e hypotheek

Bij het vestigen van een tweede hypotheek is ook een notariële akte nodig. De eerste hypotheek blijft dan staan en er wordt een 2e hypotheekrecht gevestigd en ingeschreven bij het kadaster. Uiteraard kan er ook een 3e, 4e of 5e hypotheek worden ingeschreven. Een 2e hypotheekakte wordt vaak opgesteld als de eigenaar extra geld wil lenen van een bank. De bank wil dan wel zekerheid. De eerste hypotheekhouder gaat echter altijd voor en moet toestemming geven voor het vestigen van het tweede recht. Voor een verbouwing kan het een goed idee zijn om een 2e hypotheekrecht te vestigen. Zeker als de waarde van de woning in de loop van de jaren flink is toegenomen.

Wat zijn de notariskosten voor een hypotheek?

De notaris maakt de akte op, en vraag hier een bedrag voor. Dit zijn de notariskosten hypotheek (akte). De notaris zal onder meer controleren of je hypotheek mag geven op jouw huis. Je moet dus gerechtigde zijn (meestal: eigenaar). Ook moet je partner / echtgenoot soms meetekenen. Op onze site kun je een algemene offerte aanvragen of de vragenlijst invullen voor het oversluiten van een hypotheek.

“Kadasterkosten kunnen per notariskantoor verschillen!”

Extra kosten: hypotheekakte

Veel notarissen hanteren een vast tarief wanneer hypotheek wordt verleend op 1 perceel/onderpand. De notaris vraagt meer wanneer de geldlening meerdere onderpanden kent (bijvoorbeeld op twee percelen). Verder worden er vaak extra kosten gerekend door de notaris wanneer er hypotheken moeten worden afgelost (“geroyeerd”). Daarnaast hanteren enkele notariskantoren een lager tarief voor een eenvoudige hypotheek of wanneer tegelijkertijd een woning of een andere onroerende zaak (akte van levering) wordt aangekocht. Tot slot zijn er natuurlijk bijkomende kosten als kadasterkosten en BTW. Deze kosten zijn in principe bij ieder notariskantoor gelijk.

Wil je notariskost.en vergelijken: kijk dan op www.eengoedenotaris.nl/huis-hypotheek/

Notariskosten: Hypotheek afgelost?

Wanneer de geldlening die verbonden is aan een huis is afgelost (of je gaat verhuizen of je hypotheek oversluit) staat nog steeds in het kadaster dat er een hypotheek op het huis rust. Het doorhalen van een hypotheek (“royeren”) kan alleen door een notaris. De notaris zal hiervoor eerst aan de de geldverstrekker (meestal: bank) vragen of de geldlening inderdaad is afgelost en de hypotheek “om niet” kan worden doorgehaald. Wanneer u uw hypotheek oversluit, zal er ook een geldlening worden afgelost, maar dan tegen de voorwaarden die de bank stelt (vaak aflossing openstaande geldlening + boeterente).

Veel notarissen rekenen een vast bedrag per royement. Per doorhaling dus. Dit varieert van € 165,- tot € 450,-.

Notariskosten hypotheek aftrekbaar?

Of onze site hebben we eerdere een uitgebreid en populair artikel geschreven over de vraag welke kosten van de notaris aftrekbaar zijn: notariskosten hypotheek aftrekbaar.

Gratis offerte opvragen

Wil je notariskosten voor de hypotheekakte of leveringsakte vergelijken?


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: