Notariskosten Hypotheek

17 april 2017

Notariskosten Hypotheek

In 1999 zijn de notaristarieven vrijgegeven. Iedere notaris mag sindsdien grotendeels zelf bepalen welke kosten hij in rekening brengt voor zijn diensten. Het kan dus raadzaam zijn om de notariskosten voor een hypotheek (akte) te vergelijken. U moet dan natuurlijk wel weten wat u moet vergelijken.

In dit artikel vindt u een aantal handige tips voor wanneer u een offerte voor een hypotheekakte nodig heeft.

hy·po·theek (de; v; meervoud: hypotheken)
   1   onroerend goed als onderpand
   2   lening die op zo’n onderpand verstrekt is

Wat is een hypotheek (akte)?

U leent geld van de bank. In ruil daarvoor geeft u hypotheek op uw huis. U bent daarom hypotheekgever, de bank neemt hypotheek (en leent geld aan u uit). In het kort gezegd houdt hypotheek in dat indien uw de rente en aflossing niet betaalt, de bank het recht heeft om uw huis te verkopen. In de wet is bepaald dat alleen de notaris een dergelijke hypothecaire geldlening alleen geldig is als deze door een notaris is opgesteld (in een hypotheekakte). Een hypotheek is een zekerheidsrecht: als u wegloopt kan de bank uw huis nog verkopen.

Wat zijn de notariskosten voor een hypotheek?

De notaris maakt de akte op, en vraag hier een honorarium voor. Dit zijn de notariskosten hypotheek (akte). De notaris zal onder meer controleren of u hypotheek mag geven op uw onroerende zaak. U moet dus gerechtigde zijn (meestal: eigenaar), en of uw partner / echtgenoot mee moet tekenen. Het honorarium dat de notaris hiervoor in rekening brengt is vaak van te voren goed in te schatten, omdat een hypotheekakte tot de meer standaardproducten van een notaris behoort. De hypotheek zal vervolgens in het kadaster worden ingeschreven. Het kadaster rekent daar ook kosten voor. Deze kosten – het klinkt vreemd – kunnen per notariskantoor verschillen! Moderne notariskantoren schrijven de akte op een bepaalde manier digitaal in: dat scheelt tot € 65,-! Vraag er na bij uw notaris.

Veel notarissen hanteren een vast tarief wanneer hypotheek wordt verleend op 1 perceel/onderpand en vragen meer wanneer de geldlening meerdere onderpanden kent (bijvoorbeeld op een schuur + woning). Verder worden er vaak extra kosten gerekend door de notaris wanneer er hypotheken moeten worden afgelost (“geroyeerd”). Verder hanteren enkele notariskantoren een lager tarief voor een eenvoudige hypotheek of wanneer tegelijkertijd een woning of een andere onroerende zaak (akte van levering) wordt aangekocht. Verder zijn er natuurlijk bijkomende kosten als kadasterkosten en BTW. Deze kosten zijn in principe bij ieder notariskantoor gelijk.

Wil je notariskosten vergelijken: kijk dan op www.eengoedenotaris.nl/huis-hypotheek/

Notariskosten: Hypotheek afgelost?

Wanneer de geldlening die verbonden is aan een huis is afgelost (of u gaat verhuizen of u hypotheek oversluit) staat nog steeds in het kadaster dat er een hypotheek op het huis rust. Het doorhalen van een hypotheek (“royeren”) kan alleen door een notaris. De notaris zal hiervoor eerst aan de de geldverstrekker (meestal: bank) vragen of de geldlening inderdaad is afgelost en de hypotheek “om niet” kan worden doorgehaald. Wanneer u uw hypotheek oversluit, zal er ook een geldlening worden afgelost, maar dan tegen de voorwaarden die de bank stelt (vaak aflossing openstaande geldlening + boeterente).

Veel notarissen rekenen een vast bedrag per royement. Per doorhaling dus. Dit varieert van € 150,- tot € 450,-.

Gratis offerte opvragen

Wil je notariskosten voor de hypotheekakte of leveringsakte vergelijken?


Nu actie ondernemen: