Notariskosten aftrekbaar?

16 december 2017

Notariskosten aftrekbaar?

Een van de meeste gestelde vragen aan de notaris is of de notariskosten aftrekbaar zijn. Hierna wordt besproken of notariskosten aftrekbaar zijn.

Aftrekbare notariskosten

Een notaris biedt veel diensten aan. De notaris werkt in het familierecht, in het vastgoed en in het ondernemingsrecht. Het maakt verschil welke dienst de notaris verleent en of die kosten aftrekbaar zijn. Het maakt ook uit of je particulier of ondernemer bent. Hierna wordt aandacht besteed aan de aftrekbaarheid voor de Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting en belasting die te maken hebben met een erfenis (uit de Successiewet).

Wel aftrekbaar particulier: kosten voor de hypotheek.

Voor een particulier zijn notariskosten slechts zeer beperkt aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Aftrekbaar zijn kosten rondom het krijgen van een hypotheek. Wat is aftrekabaar?

  • de rente is aftrekbaar (hypotheekrenteaftrek)
  • de boeterente
  • de kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheek
  • de (verplichte) taxatiekosten
  • de kosten voor het krijgen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en
  • de kosten van de hypotheekadviseur

Ook de notariskosten voor het opstellen van een hypothecaire lening mag je aftrekken voor de Inkomstenbelasting.

De kosten voor de levering van een woning en de daarbijhorende kadasterkosten zijn niet aftrekbaar. Ook is de overdrachtsbelasting niet aftrekbaar. De overdrachtsbelasting voor woningen bedraagt ook in 2018 2%. Er zijn geen (concrete) plannen om de overdrachtsbelasting te verhogen. Een appartement is ook een woonhuis, dus ook daarvoor is de overdrachtsbelasting 2%. Wil je meer lezen over notariskosten bij een appartement, kijk dan even verder op onze site.

Niet aftrekbaar: testament en levenstestament

Voor het overige zijn notariskosten meestal niet aftrekbaar voor een particulier. Ook kosten voor testamenten bijvoorbeeld niet, hier is ook het gewone BTW tarief over verschuldigd (21%), hoewel vaak anders gedacht. Ditzelfde geldt voor het populaire levenstestament. Ook daarover is BTW verschuldigd en ook deze kosten zijn niet aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

Notariskosten: aftrekbaar voor de erfbelasting?

Een vraag die vaak voorkomt is of kosten voor de afwikkeling van een nalatenschap aftrekbaar zijn voor de erfbelasting (vroeger: successierecht). Ook hierop is het antwoord duidelijk: NEE. Je mag de kosten niet aftrekken en moet ook over deze kosten dus erfbelasting betalen. Dit wordt vaak gezien als onterecht en oneerlijk. Notariskosten voor het opstellen van een verklaring van erfrecht kunnen wel verschillen.

Notariskosten aftrekbaar voor de ondernemer

Een ondernemer die kosten maakt mag deze kosten zakelijk dragen. Hierbij kun je ook denken aan notariskosten. De kosten voor advies, het oprichten van een BV of voor het kopen van een pand zijn dan dus aftrekbaar. Vor een IB-ondernemer zijn de kosten aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting en voor een BV voor de vennootschapsbelasting.

Niet aftrekbaar voor de ondernemer: privézaken

Als een ondernemer privézaken regelt dan zijn deze kosten niet aftrekbaar. Eigenlijk heel logisch, maar toch zijn er veel ondernemers die graag de kosten van een testament, levenstestament of aankoop van een huis voor privé af willen trekken. Dit is dus niet mogelijk. Ook voor de huwelijkse voorwaarden wordt die vraag vaak gesteld en ook daar kan het niet.

Tot slot: notariskosten

Of kosten wel of niet aftrekbaar zijn beslist de notaris niet. Vergelijken van notariskosten kan wel. Zoek echter wel uit of je een notaris hebt die bij je past, bij de tijd is en zijn offerte nakomt.


Nu actie ondernemen: