Notariskosten legaliseren handtekening

17 april 2018 - Leestijd: 3 minuten

Notariskosten legaliseren handtekening

Soms kan je worden gevraagd om een handtekening te laten legaliseren. Hierna kun je lezen waarom een legalisatie wordt gevraagd. Ook kun je lezen waar je kunt legaliseren en wat de kosten zijn van de legalisatie.

Waarom wordt een legalisatie gevraagd?

Soms wil iemand zeker weten dat je een document zelf hebt ondertekend. Dit kan gaan om een pensioenfonds, een overheidsinstelling of notaris. Dit voorkomt dat er achteraf onduidelijkheid bestaat of iemand zelf een document heeft ondertekend, of dat een ander dit heeft gedaan. Soms is dat heel belangrijk. Bijvoorbeeld in het geval iemand afziet van een erfenis.

“Soms moet iemand er zeker van zijn dat jij een document hebt getekend..”

Taak Notaris bij legalisatie

De notaris controleert in het geval van een legalisatie of jij daadwerkelijk degene bent die de handtekening heeft gezet. Dat doet hij door een kopie te maken van het origineel van jouw legitimatiebewijs. In principe wordt er geen advies gegeven over het document als je alleen komt legaliseren. Toch zal de notaris globaal kijken wat er in het document staat dat je wilt laten legaliseren.

Voorbeelden van te legaliseren documenten:

Er moet vaak worden gelegaliseerd bij de volgende documenten:

  • rondom nalatenschappen. Bijvoorbeeld de aanvaarding van een nalatenschap, de verwerping of de aanvaarding onder voorwaarden (“de beneficaire aanvaarding”);
  • rondom huizen (bijvoorbeeld bij verkoop en verdeling);
  • rondom ondernemen (oprichten of overdragen van een onderneming).

Waar kan ik een handtekening legaliseren?

Iedere notaris in Nederland kan een handtekening legaliseren. Ook zijn er gemeenten waar gelegaliseerd kan worden. De notaris voert een aantal checks uit. Zo wordt gekeken of je legitimatiebewijs niet is verlopen of als vermist staat geregistreerd. Het is niet toegestaan dat de notarissendocument legaliseert in een taal die hij niet begrijpt.

Ook Apostille?

Soms is alleen een legalisatie niet voldoende. De ontvanger van een document wil soms ook zeker weten dat de notaris daadwerkelijk notaris in Nederland is. De notaris stuurt de stukken dan toe aan de rechtbank die de documenten ook van een stempel voorziet. Dit betekent dat de rechtbank eerst controleert dat een notaris in dat gebied daadwerkelijk notaris is.

Notariskosten legalisatie

Net als bij alle andere diensten van de notaris mag hij zelf weten wat hij voor het legaliseren van een handtekening bij jou in rekening brengt. Vaak is het zo dat als stukken door de notaris zelf zijn opgesteld, de ontvanger geen kosten hoeft te betalen voor het legaliseren van de documenten. Indien de notaris echter voor een andere notaris of instantie moet legaliseren, worden er vaak wel kosten in rekening gebracht. Soms bedragen de kosten een vast bedrag per document, soms worden andere tarieven gehanteerd. Een veel gezien tarief in de notariële praktijk is € 25 exclusief BTW.

Opvragen offerte legalisatie

Je kunt bij ons een offerte opvragen voor het laten legaliseren van je handtekening bij alle notariskantoren in Nederland.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: