Notaristaal

16 december 2017 - Leestijd: 6 minuten

Notaristaal

Notaristaal: soms best lastig

De meeste mensen hebben maar enkele keren in het leven te maken met een notaris. De termen die binnen het notariaat gebruikt worden zijn dan soms best lastig. Dan is het ook nog zo dat er vaak synoniemen gebruikt worden. Een aantal van deze (bijna) “notarissynoniemen” worden hierna uitgelegd.

Begrippen uitgelegd

Royement – doorhaling hypotheek

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, meestal op een huis. Het recht van hypotheek is bijna altijd gevestigd op een geldlening. De bank leent je geld. Een van de voorwaarden is dat je toestaat dat het hypotheekrecht wordt gevestigd voor de bank. Dat is dus een hypothecaire lening. De geldgever is de hypotheeknemer, hij verkrijgt het eerste recht van verkoop. De eigenaar van het onderpand heet hypotheekgever. Een hypotheek wordt bij een notaris vastgelegd in een hypotheekakte. De akte wordt ingeschreven bij het kadaster. Als je vervolgens je woning verkoopt moet de lening worden afgelost. De notaris vraagt dan aan de bank hoe groot de geldlening nog is. Dit wordt vervolgens verrekend bij de verkoop. Het kan ook zijn dat de hele lening als is afgelost. De notaris zorgt vervolgens dat de hypotheek uit het kadaster wordt uitgeschreven. In het notariaat wordt dit genoemd: geroyeerd (vandaar: royement). De hypotheek wordt doorgehaald en een royement is dus hetzelfde.

Uiterste wilsbeschikking – testament

Eigenlijk zijn de termen uiterste wilsbeschikking en testament niet hetzelfde. In de praktijk worden ze wel vaak als synoniem gebruikt. Met de term 'uiterste wilsbeschikking' wordt vaak het testament bedoeld. Het kan ook een codicil zijn. In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Heeft u geen testament, dan bepaalt de wet dit. U kunt altijd afwijken, maar er zijn wel regels. Zo heeft een kind altijd recht op zijn legitieme portie.

Executeur – testamentair executeur

In 2003 is het erfrecht ingrijpend aangepast. Sindsdien bestaat de term Executeur-Testamentair of Testamentair-Executeur niet meer. We kunnen nu alleen nog de: Executeur. In de praktijk wordt, soms zelfs door de notaris, de term wel gebruikt. Als je bent benoemd tot executeur in een testament van voor 2003 dan geldt nog wel de oude term. De executeur heeft in het “nieuwe” erfrecht veel meer bevoegdheden en taken gekregen. Zeker als de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder is. Dit betekent dat de executeur de nalatenschap, zonder medewerking van de erfgenamen, mag afwikkelen. Dit gebeurt in de praktijk steeds vaker.

Samenlevingscontract – samenlevingsovereenkomst

Een samenlevingscontract is echt hetzelfde als een samenlevingsovereenkomst. Iets anders is het geregistreerd partnerschap. Het geregistreerd partnerschap wordt vaak verward met het huwelijk.

Recherchekosten – kadasterkosten

Recherchekosten en kadasterkosten zijn niet hetzelfde, maar het zijn beide wel kosten die het kadaster in rekening brengt. Als een notaris opdracht krijgt voor het overdragen van een huis of het vestigen van een hypotheek, kijkt hij in het kadaster wie het huis op naam heeft. Ook wordt gekeken of er al hypotheken gevestigd zijn. De notaris moet het kadaster betalen voor deze inzagen die de notaris doet. Meestal doet de notaris 3x inzage. Bij binnenkomst van het dossier, vlak voor het tekenen van de akte en een dag nadat de akte is getekend. Dit worden de herrecherches en de narecherches genoemd. Een herrecherche is de inzage in het kadaster (de openbare registers), door de notaris op de datum dat de akte getekend wordt. De notaris kijkt of de situatie zoals bij de eerste recherche ongewijzigd is gebleven. Er kunnen beslagen zijn gelegd, de woning kan zijn overgedragen of er kan een nieuwe hypotheek zijn gevestigd. De narecherche is de inzage in het kadaster door de notaris een werkdag nadat de akte is getekend om te kijken of de akte goed is ingeschreven. De kadasterkosten zijn de kosten die het kadaster rekent voor het inschrijven van de akte zelf. Dit is vaak € 77,- of € 124,- euro.

Successierecht – erfbelasting

De meest gehate belasting van Nederland? Dat is misschien wel de erfbelasting. Door veel ouderen nog genoemd: successierecht. Dit was de naam van erfbelasting voor 2010. Toen is de successiewet – waarin de erf- en schenkbelasting worden geregeld ingrijpend aangepast. Sindsdien kennen we de erfbelasting. Het komt op hetzelfde neer. Als je erft moet je belasting betalen. Er gelden wel vrijstellingen. Hoe nauwer verwant hoe lager de erfbelasting. De vrijstelling voor een partner is dus hoger dan voor een (klein) kind. Anderen hebben nog lagere vrijstellingen en moeten nog hogere percentages betalen. Het hoogste percentage is op dit moment 40%. Het goed invullen van de aangifte voor de erfbelasting kan flink besparen. Een notaris kan u hierbij behulpzaam zijn. Het afwikkelen van een nalatenschap begint meestal met het opstellen van een verklaring van erfrecht.

Privéclausule – uitsluitingsclausule

Eigen kinderen staan vaak iets hoger in rang dan de schoonkinderen, zeker na een echtscheiding. Veel mensen komen daarom bij de notaris met de vraag: hoe zorg ik ervoor dat mijn erfenis alleen bij mijn eigen kinderen terecht komt? Dit kan geregeld worden in een testament. Er komt dan een bepaling in het testament dat de erfenis niet in een gemeenschap van goederen kan vallen. Deze verklaring heet de uitsluitingsclausule of de privéclausule. Soms ook privézijn clausule genoemd. Al deze termen betekenen dus hetzelfde. 1 januari 2018 is een belangrijke datum voor de privéclausule. Vanaf die datum trouwen mensen niet meer in gemeenschap van goederen, tenzij ze dit voor huwelijk zelf zo regelen. Een testament met uitsluitingsclausule blijft belangrijk, maar het gaat straks misschien vaker goed. Ben je al in gemeenschap gehuwd? De nieuwe regels gelden niet voor jou. Testamenten blijven belangrijk, vraag daarom een offerte aan voor het vergelijken voor denotariskosten van een testament

.
Levering, sleuteloverdracht, beschrijven, overdracht

Er zijn heel veel woorden voor de levering van een registergoed. De overdracht van een huis, het beschrijven van het eigendom, de sleuteloverdracht en de levering zijn de meest gebruikte. Juridisch betekenen ze niet altijd helemaal hetzelfde. Een sleuteloverdracht en de juridische levering zijn niet altijd hetzelfde, maar vinden vaak wel op hetzelfde moment plaats. De overdracht is compleet als de akte van levering is ingeschreven bij het kadaster. Het kadaster rekent hiervoorkadasterkosten. Deze kosten staan vast, de notariskosten voor de overdracht van een woning niet.

Apostille

De apostille is de verklaring van de rechtbank dat de handtekening van de notaris echt is. De rechtbank controleert de handtekening van notaris. De handtekeningen van alle notarissen zijn dus bekend bij de Rechtbank. Iemand kan naast de legalisatie van een handtekening soms eisen of vragen dat er ook apostille wordt verleend. Vaak wordt hierom gevraagd door instanties in het buitenland. De kosten die de Rechtbank hiervoor in rekening brengt zijn ongeveer € 20,-. Op onze site staat meer informatie overlegaliseren

</dl>

Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: