Verplicht of onverplicht: de Notaris

14 mei 2019 - Leestijd: 5 minuten

Verplicht of onverplicht: de Notaris

Verplicht naar de notaris?

Bijna iedere Nederlander weet: soms moet je naar de notaris. Toch is niet bij iedereen bekend waarvoor je verplicht naar de notaris moet en wat je ook zonder notaris kan regelen. Hierna vind je een lijst met zaken waarvoor je verplicht naar de notaris moet en een lijst met zaken die je zelf mag regelen.

“Wanneer moet je eigenlijk naar de notaris? ”

Notariële akte

Soms moet je verplicht naar de notaris en de notaris maakt dan een notariële akte. Wat er in een akte moet staan verschilt per akte. In ieder geval staan de naam en de plaats van vestiging van de notaris in de akte. Ook worden de gegevens van de cliënt genoemd, bijvoorbeeld de voor- en achternaam en de geboortedatum.

Niet verplicht: wel naar de notaris!

Soms is het niet verplicht, maar wel handig om naar de notaris te gaan. Een van de handelingen waarvoor bijna iedereen naar de notaris gaat is het levenstestament. Het levenstestament is een document waarin allerlei zaken zijn opgenomen die gelden voor het geval je zelf je belangen niet eer kan behartigen. Nergens in de wet staat dat je hiervoor bij de notaris moet zijn. Toch is bijna iedereen het er over eens dat een goed levenstestament bij de notaris wordt opgesteld.

Nalatenschap en erfenis: verplicht naar de notaris?

Voor de afwikkeling van een nalatenschap (erfenis) hoef je niet verplicht naar de notaris. Wel is het zo, dat de notaris in Nederland is aangewezen als degene die een verklaring van erfrecht mag afgeven als iemand overleden is. In een verklaring van erfrecht staat opgenomen wie er is overleden, wie de erfgenamen zijn en of zij de nalatenschap hebben aanvaard. Voor de aangifte voor de erfbelasting, voor de akte vaststelling erfdelen en voor het verdelen van een nalatenschap hoef je meestal niet verplicht naar de notaris. Omdat de notaris verstand heeft van het erfrecht en van de erfbelasting laten de meeste mensen een een nalatenschap afwikkelen door de notaris.

Trouwen: verplicht naar de notaris?

Als je gaat trouwen hoef je niet verplicht naar de notaris. In principe trouw je bij de gemeente en heeft de notaris daarbij geen rol. Trouwen kan meestal gratis, dus je hoeft daar geen kosten voor te maken. Als je trouwt zonder dat je bij de notaris langsgaat trouw je in de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat je vermogen gemeenschappelijk wordt, behalve het vermogen dat je al had voor het aangaan van het huwelijk. Je kunt hiervan afwijken. De meeste mensen wijken niet af van de wet, maar ook veel mensen doen dit wel. Afwijken doe je door het maken van huwelijkse voorwaarden, deze maak je bij de notaris. Het is goed om te bepalen of het voor jou beter is om met of zonder huwelijkse voorwaarden te trouwen. De notaris kan je hierover informeren. Kortom: trouwen zonder notaris is mogelijk, maar vaak is het wel wenselijk om de notaris te gaan voordat je gaat trouwen.

Huis kopen: verplicht naar de notaris?

Voor de koop van een woning hoef je niet verplicht naar de notaris. Dit betekent niet dat je zonder notaris eigenaar kunt worden van een woning. Uiteraard kun je de koopovereenkomst wel door de notaris laten opstellen. De overdracht van onroerende zaken gaat in Nederland namelijk via de notaris. De koop en de levering zijn twee verschillende handelingen. Bij een koop spreek je af wat er wordt verkocht en wat de prijs is. Bij de levering gaat het woonhuis daadwerkelijk over van de ene eigenaar op de andere. Omdat de koopovereenkomst niet verplicht bij notariële akte hoeft kun je dus een huis kopen zonder notaris. Als de woning vervolgens daadwerkelijk overgaat van eigenaar heb je wel een notaris nodig!

Kortom: kun je een woning overdragen zonder notaris? Nee, dat is in Nederland niet mogelijk!

Huis verkopen: verplicht naar de notaris?

Voor de verkoop van een huis moet je (net als voor de aankoop) verplicht naar de notaris. De leveringsakte moet namelijk bij de notaris getekend worden.

Tabel: verplicht naar de notaris of niet?

Verplicht naar de notaris:Niet verplicht, wel handig:Meestal zonder notaris:
TestamentLevenstestamentHandgeschreven codicil
Oprichting BVAandeelhoudersovereenkomstMeeste aandeelhoudersbesluiten
Levering woonhuisKoopovereenkomst woonhuisHuurovereenkomst woonhuis
HypotheekakteAkte van geldleningKleine geldlening
Verklaring van erfrechtAangifte voor de erfbelastingRegelen van een uitvaart

Hoewel een huurovereenkomst meestal zonder notaris wordt gesloten en de meeste aandeelhoudersbesluiten ook niet door de notaris worden opgesteld, wil dat niet zeggen dat het raadplegen van een notaris voor deze documenten niet zinnig kan zijn.

Hiervoor enkele voorbeelden. Wil je meer weten? lees dan ook eens een van onze andere artikelen:

Je kunt alle artikelen lezen die op onze site zijn geschreven. Daarnaast hebben wij van veel notariële begrippen een uitleg geplaast.

Offerte notaris

Voordat je naar de notaris gaat is het goed om informatie in te winnen. Ook kun je een offerte opvragen via onze site.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: