Wat is: Akte

Wat is: Akte

Uitleg: Wat is een (notariële) Akte

Hierna wordt bedoeld: notariële akte. Een akte kan notarieel zijn of onderhands. Een onderhandse akte is niet door de notaris getekend, en een notariële akte wel. Een notariële akte wordt ook wel een authentiek akte genoemd. De comparanten (degene die de akte laat opstellen) en de notaris ondertekenen de akte. Alleen de notaris parafeert de akte.

De notaris is in Nederland bevoegd om akten te ondertekenen. Dit wordt ook wel het verlijden van de akte genoemd.

Het voordeel van een notariële akte is dat het dwingende bewijskracht heeft. Dat betekent dat de inhoud in beginsel waar is, tenzij iemand kan bewijzen dat het niet juist is.

Bekende notariële akten zijn bijvoorbeeld een testament, samenlevingscontract, oprichting van een BV en de levering van een woonhuis. Sommige rechtshandelingen moet verplicht bij notariële akte, maar soms is dit niet verplicht, maar wel verstandig. Een samenlevingscontract heeft bijvoorbeeld veel voordelen, als dit gebeurt bij notariële akte.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: