Notariskosten akte van verdeling

22 juli 2018 - Leestijd: 8 minuten

Notariskosten akte van verdeling

Wat is een akte van verdeling?

In deze akte staat wat er wordt verdeeld en onder welke voorwaarden. In dit artikel gaan we uit van een woonhuis. Je kunt ook andere goederen verdelen, bijvoorbeeld een ander pand of inboedel. In dit artikel gaan we uit van twee partners, waarvan één partner in de woning blijft wonen na uit elkaar gaan. De partner die dan blijft wonen krijgt de woning op naam, daarvoor is een akte van verdeling nodig.

Wie maakt de akte van verdeling?

De akte van een verdeling wordt opgesteld door de notaris. De notaris maakt hier een notariële akte van en deze wordt ingeschreven bij het kadaster. Je kunt de tarieven van de notaris vergelijken: direct offertes opragen voor de akte van verdeling.

“Een akte van verdeling , vraag een offerte.”

Akte van verdeling verplicht?

De akte van verdeling is de akte waarmee één partner alleen eigenaar wordt van de woning. De ander is na het ondertekenen van de akte geen eigenaar meer. Dit gebeurt heel vaak: partners komen samen een huis. Na enige tijd gaan ze uit elkaar en dan hebben partners een keuze: of ze verkopen de woning of een van de partners blijft in de woning wonen. Als dat laatste het geval is moet het aandeel van de partner overgaan op de andere partner. Dat gebeurt bij de akte van verdeling. De akte is niet verplicht, maar als je geen akte van verdeling tekent blijven beide partners eigenaar. Behalve dat dit niet wenselijk is, is dit voor de vertrekkende partner ook lastig. Vaak staat de hypotheek namelijk ook op twee namen. Dat betekent dat het voor de meeste mensen niet mogelijk is om een andere woning te kopen.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Op bijna iedere woning die wordt aangekocht rust een hypotheekrecht. Een bank heeft dan geld uitgeleend aan de koper om de woning te kopen. Bijna altijd zijn beide partners aansprakelijk voor de betaling van deze schuld. Als je de woning verdeelt, en één van de partners blijft wonen, dan wil de andere partner niet meer aansprakelijk zijn voor die hypotheekschuld. Juridisch gezegd: de vertrekkende partner wil ontslagen worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. De bank zal dit ontslag verlenen, als ze er zeker van is dat de blijvende partner zelf voldoende vermogen en inkomen heeft om de rente en aflossing te betalen. In de praktijk vinden veel mensen dat de bank hier moeilijk over doet, maar de normen zijn nu eenmaal streng.

Verdelen zonder ontslag

Je kunt ook verdelen zonder ontslag: dan wordt de woning wel verdeeld, maar blijft de schuld op beider naam staan. Zoals hiervoor al genoemd is het dan alleen voor de vertrekkende partner wel lastig om nog een nieuwe hypotheek te krijgen: de schuld van de andere hypotheek wordt dan meegenomen bij de berekening voor de nieuwe hypotheek. In de praktijk is het dan vrijwel onmogelijk om een nieuwe woning aan te kopen. Toch verdelen kan verstandig zijn omdat de vertrekkende partner dan niet meer verantwoordelijk is voor onderhoud en kosten (zoals belastingen). Nadeel is wel dat ook de waardestijging niet langer voor de vertrekkende partner is. Waardedaling natuurlijk ook niet.

Restschuld

Als er een restschuld is, zijn beide partners daarvoor aansprakelijk. Niet ieder voor de helft, maar allebei voor het geheel! Je kunt samen wel afspreken dat een van de partners die schuld gaat betalen, maar als die partner dat niet doet, kan de bank ook de andere (vertrokken) partner aanspreken!

Wanneer conceptakte van verdeling?

Soms vraagt de bank om een conceptakte van verdeling. De bank wil dan zeker weten dat de woning echt verdeeld gaat worden. Vaak wordt dit gevraagd voordat wordt beoordeeld of de woning door één van de partners kan worden overgenomen. Een offerte voor een concept akte van verdeling kun je hier opvragen.

Wie betaalt de kosten van de akte van verdeling?

Je moet samen overleggen wie de kosten betaalt. Dit is wel belangrijk want naast de notaris betaal je ook kadasterkosten. Al met al gaat het om een fors bedrag en de wet regelt niet wie dit bedrag betaalt. Soms betaalt degene die in de woning blijft wonen: als een soort kosten koper. Je kunt ook stellen: we gaan samen uit elkaar dus we betalen ieder de helft. Het is kortom een kwestie van onderhandelen.

Nieuwe hypotheek?

Je kunt twee dingen doen als je gaat verdelen en je hebt geld nodig van de bank:

  1. je regelt ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (zie hiervoor).
  2. je regelt een nieuwe hypotheek. De oude wordt dan doorgehaald en je vestigt als blijvende partner een nieuw hypotheekrecht op beider naam. Wat het meest voordelig is hangt van veel zaken af en een hypotheekadviseur kan je hierbij helpen.

Akte van verdeling en hypotheek

Zoals hiervoor beschreven gebeurt het vaak dat de oude hypotheek (op naam van de twee partners) wordt doorgehaald en dat er een nieuw hypotheekrecht wordt gevestigd.

Kadasterkosten akte van verdeling?

Omdat de akte moet worden ingeschreven bij het kadaster moet je hier ook kosten voor betalen. Hoeveel de kadasterkosten bedragen en waar je rekening mee moet houden lees je in het artikel: “Kadasterkosten”.

Is akte van verdeling aftrekbaar?

De akte van verdeling is niet aftrekbaar, maar alle kosten rondom het krijgen en houden van een hypotheek wel. Je kunt hierbij dus denken aan de kosten die de bank regelt voor het krijgen van de ontslag uit de aansprakelijkheid of voor het vestigen en doorhalen van een nieuwe hypotheek. Lees meer in het artikel: aftrekbare notariskosten.

Echtscheidingsconvenant: verdeling nog nodig?

Veel mensen hebben een echtscheidingsconvenant gemaakt waarin staat wie de woning overneemt en wat de voorwaarden zijn. De prijs staat hierin en vaak ook een datum waarvoor de verdeling gereed moet zijn. Soms wordt daarom geen akte van verdeling meer getekend bij de notaris. Dat kan tot problemen leiden, want een convenant is niet voldoende om een woning te verdelen. Dit moet echt door een notaris worden gedaan en vervolgens worden ingeschreven bij het kadaster. Je zou het convenant kunnen zien als de koopovereenkomst: er staan afspraken tussen koper en verkoper (bij verdeling: verkrijger en vervreemder) in. Het is echter nog geen akte van levering of akte van verdeling, pas na het ondertekenen van die akte is de eigendom echt over.

Overdrachtsbelasting

Samenwoners en huwelijkspartners hoeven bij uit elkaar gaan geen overdrachtsbelasting te betalen. De woning moet dan wel samen eigendom zijn geweest, of tenminste in de verhouding 40-60. Je kunt het deel er dus bij krijgen zonder dat er opnieuw overdrachtsbelasting hoeft worden betaald.

Akte van verdeling WOZ waarde of taxatie?

Er kan discussie ontstaan over welke waarde er wordt genomen voor de verdeling. Een indicator kan de WOZ waarde zijn. Dit is de waarde die de gemeente aan een huis toekent. Dit is echter slechts een fiscale waarde. Dit betekent dat belastingen worden gebaseerd op die waarde. De echte waarde kan heel anders zijn. De voorkeur heeft het daarom om samen één taxateur te vragen die de woning taxeert. Dit is dan de waarde die jullie hanteren. Je kunt ook beide een eigen taxateur aanwijzen die dan vervolgens samen een derde aanwijst. Dit wordt dan wel een dure taxatie! Kortom: je moet dit goed overleggen. Je kunt er later niet op terugkomen.

Inboedel ook verdelen in akte?

Soms worden er ook extra goederen (zoals de inboedel of geld) verdeeld in de akte van verdeling. Dit hoef je niet te doen, maar kan soms verstandig zijn. Overleg vooraf met de notaris of je ook andere goederen wilt verdelen.

Akte van verdeling en erfenis?

Je kunt ook een akte van verdeling nodig hebben als je samen erfgenaam bent. Je erft bijvoorbeeld het huis van je ouders samen met een broer of zus. Als een van de kinderen de woning dan wil overnemen kan dit door een akte van verdeling. In dit artikel wordt daar verder geen aandacht aan besteed.

Akte vergeten

Als de akte van verdeling vergeten is kan dit alsnog worden geregeld. Beide partners moeten hier dan wel voor tekenen. In de praktijk is dit soms een probleem. In bijzondere gevallen kan de rechter dan vervangende toestemming verlenen. Dit is een uitgebreide procedure die in dit artikel verder niet wordt besproken.

Opvragen offertes

Je kunt op onze sites offertes opvragen voor het opstellen van de de akte van verdeling. Ook kun je dan al aangeven of je een nieuwe hypotheek krijgt of dat de oude hypotheek wordt doorgehaald (“geroyeerd”).


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: