Oprichten BV bij de notaris

1 november 2019 - Leestijd: 2 minuten

Oprichten BV bij de notaris

Het oprichten van een BV

Een veel gekozen ondernemingsvorm in Nederland is de besloten vennootschap (BV). Al deze BV’s hebben gemeen dat zij door een notaris zijn opgericht, door middel van een notariële akte.

Dit is wettelijk zo bepaald. Dat is echter niet het enige vereiste waaraan voldaan moet worden. In dit artikel wordt aandacht besteed aan een aantal vereisten waar rekening mee gehouden moet worden bij het oprichten van een BV in Nederland

Oprichten bij de notaris

De BV moet door een of meer personen worden opgericht ‘bij notariële akte’, zo is te lezen in de wet. Er zal dus altijd een notaris gevraagd moeten worden om een oprichtingsakte op te stellen en (mede) te ondertekenen. Dit is belangrijk, omdat zonder notariële akte de BV simpelweg niet ontstaat. Er zijn wel plannen voor een digitale BV, maar ook die wordt (waarschijnlijk) bij de notaris opgericht.

Statuten van de BV

Wat in de akte opgenomen zal worden, zijn de statuten. Statuten zijn regels over de interne organisatie die je als oprichters zelf bepaalt. De notaris gebruikt vaak een aantal standaardbepalingen, maar hier mag je van afwijken. De statuten bevatten bij de akte van oprichting bijvoorbeeld:

  • de naam,
  • de zetel
  • en het doel van de vennootschap.
  • wie de eerste aandeelhouders zijn.

De zetel is de ‘woonplaats’ van de BV. Over het doel van de vennootschap lees je in een later artikel meer.

“Verklaring van geen bezwaar? Die is allang afgeschaft!”

Verklaring van geen bezwaar?

Een veelgehoord misverstand is dat je bij het oprichten van een BV een verklaring van geen bezwaar nodig hebt. Deze verklaring is afgeschaft per 1 juli 2011. Vanaf die datum is de Wet Controle op rechtspersonen in werking getreden. Dit houdt in dat er nu doorlopend toezicht gehouden wordt op de bedrijven en mensen die daarbinnen een rol vervullen.

Inschrijving handelsregister

Nadat de BV bij de notaris is opgericht, is inschrijving van de onderneming in het zogenaamde handelsregister verplicht. Dit is geen ‘ontstaansvoorwaarde’, maar wel een andere belangrijke verplichting. Meestal zal de notaris hiervoor zorgen. Het handelsregister is onder meer bedoeld om andere ondernemers en particulieren inzicht te geven in met wie zij zakendoen.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: