Kadasterkosten: € 82,50 of € 144,50

3 januari 2022 - Leestijd: 6 minuten

Kadasterkosten: € 82,50 of € 144,50

Kadasterkosten 2023

De standaardtarieven bedragen sinds 1 januari 2020: € 82,50 en € 144,50. Dit tarief geldt ook voor 2021 en 2022 Het bedrag wat het Kadaster rekent is of € 82,50- voor een digitale (eenvoudige) inschrijving of € 144,50,- voor een normale inschrijving. In veel gevallen geven de notarissen het lagere tarief op in de offerte. KIK staat voor Ketenintegratie Inschrijving Kadaster.

Kadasterkosten KIK of niet KIK

KIK?20192020202120222023
KIK€ 78,50€ 82,50€ 82,50€ 78,50€ 78,50
geen KIK€ 137,50€ 144,50€ 144,50€ 137,50€ 137,50

Vergelijken notariskosten en kadasterkosten

Voordat de koopovereenkomst wordt getekend moet al een notaris worden gekozen. De koper kiest de notaris, tenzij de koper en verkoper anders hebben afgesproken.

Bij het vergelijken van notariskosten / offertes voor leveringen en hypotheken worden ook de kosten voor het kadaster (de kadasterkosten) opgegeven. Deze kosten worden via de notaris betaald. Dit geld is dus niet voor de notaris, maar voor het kadaster. Het kadaster is een overheidsorgaan. Het kadaster registreert onder meer vastgoedinformatie. Doordat de notaris het kadaster vult met informatie weten we: wat is van wie en waar lopen de grenzen.

“De notaris rekent kadasterkosten: dit geld is voor het kadaster.”

Het kadaster rekent kosten voor het inschrijven van akten. Het bedrag dat wordt gerekend door het kadaster bij leveringen en hypotheken is vaak: € 78,50 of € 137,50,- (tarieven: 2022). Door notariskantoren wordt vaak het laagste tarief doorgegeven bij het maken van een offerte. Het kadaster rekent het laagste tarief niet altijd. Wanneer welk tarief wordt gerekend daar heeft de cliënt geen invloed op.

Hoe werkt het?

De inschrijvingskosten Kadaster van € 137,50 worden verminderd naar € 78,50 als de akte van levering volgens het KIK-systeem bij het Kadaster kan worden opgesteld. De meeste kantoren werken met dit systeem, maar niet iedere notaris doet dit. Notarissen die het KIK systeem nog niet hebben (ongeveer 10%), die lopen dan wel jaren achter. Dit betekent dat jouw akte daar altijd duurder is. Er zijn ook notariskantoren die van mening zijn dat het KIK systeem slecht werkt en er daarom niet mee willen werken.

KIK: leveringsakte

KIK inschrijven is bij een leveringsakte onder meer niet mogelijk in de volgende gevallen:

  • als één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden
  • als er sprake is van een gedeeltelijk perceel
  • als er sprake is van erfopvolging, dus als je koopt van erfgenamen
  • bij buitenlandse identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten
  • bij beperkte rechten, zoals een erfpachtsrecht (Amsterdam!)
  • indien het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project
  • als één van partijen in het buitenland woonachtig

Meestal is de leveringsakte geen KIK akte. Dat is namelijk al zo als slechts één van de gevallen als hierboven van toepassing is. De koper is dan € 59,- meer verschuldigd. Het kadaster werkt er wel aan dat steeds meer akten KIK inschrijfbaar zijn, maar nu is dit nog niet het geval.

KIK: hypotheekakte

Het inschrijven van een KIK hypotheekakte kan bijvoorbeeld bij de volgende banken:

Verder moet er sprake zijn van één geheel kadastraal perceel en mag er geen overbruggingshypotheek zijn. Van dit laatste is vaak sprake. Ook worden natuurlijk niet alle hypotheken bij bovengenoemde banken afgesloten. Bijvoorbeeld Argenta hypotheken en Tulp Hypotheken zijn op dit moment erg populair, maar het is alleen mogelijk om “duur” in te schrijven. Ook bij Achmea en Nationale Nederlanden is KIK (nog) niet mogelijk. In Nederland wordt ongeveer 50% van alle hypotheekakten nu met KIK ingeschreven. KIK inschrijven ligt dus aan je bank, de notaris heeft hier geen invloed op.

Kadasterkosten vergelijken?

De vraag is of je bij het vergelijken van de notarisofferte al weet welke geldverstrekker wordt gekozen. Weet je al of de verkopers per volmacht gaan tekenen? En weet je al of er sprake is van een gedeeltelijk perceel of erfopvolging? In de praktijk is het dus heel vaak zo dat één van de twee akten (hypotheek of levering) niet wordt ingeschreven voor het lage tarief en vallen de notariskosten veel hoger uit dan wordt aangegeven in de offerte!

Alleen op www.eengoedenotaris.nl kun je invullen welke geldverstrekker jij hebt en krijg je dus ook een goede offerte. Bij alle andere offertesites weet je dus nog steeds niet waar je aan toe bent!

“Alleen notariskosten vergelijken bij ons heeft echt zin!”

Tariefverhoging Kadaster

Het kadaster heeft de tarieven van het jaren 2018-2019 en 2019-2020 flink verhoogd. Het bedrag voor een KIK inschrijving is van 2019-2020 met € 4,00 verhoogd, maar voor een niet KIK inschrijving is het tarief verhoogd met € 7,00. Omdat de meeste mensen bij het kopen van een huis een leveringsakte en een hypotheekakte nodig hebben betekent dit in veel gevallen dat de overdracht € 14,00 duurder is geworden en vorig jaar ook al € 23,00. Van 2020 op 2021 zijn de tarieven niet verhoogd door het kadaster, en van 2021 op 2022 is het tarief zelfs verlaagd

Tot slot

Het is aan te raden om bij het vergelijken van notariskosten ervanuit te gaan dat het hoge tarief in rekening wordt gebracht: dan kan het altijd meevallen. Kijk daarom vooral welk honorarium (hetgeen de notaris vraagt voor zijn dienstverlening) wordt gevraagd, op de kadasterkosten heb je minder invloed. Op onze site worden notarissen vergeleken. Je kunt bij ons een notaris selecteren die ruime openingstijden hanteert, die goede beoordelingen op internet heeft en waar een digitale bespreking ook tot de mogelijkheden behoort. Zo vind je altijd een notaris die bij jouw situatie past.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: