Kadasterkosten: € 77 of € 126

2 januari 2018 - Leestijd: 4 minuten

Kadasterkosten: € 77 of € 126

Kadasterkosten 2019

Per 1 januari 2019 worden de kadastertarieven aangepast! De standaardtarieven bedragen dan niet meer € 77 en € 126, maar € 78,50 en € 137,50.

KIK?20182019
KIK€ 77,00€ 78,50
geen KIK€ 126,00€ 137,50

Vergelijken notariskosten en kadasterkosten

Voordat de koopovereenkomst wordt getekend moet al een notaris worden gekozen. De koper kiest de notaris, tenzij jullie anders hebben afgesproken.

Bij het vergelijken van notariskosten / offertes voor leveringen en hypotheken worden ook de kosten voor het kadaster (de kadasterkosten) opgegeven. Deze kosten worden via de notaris betaald. Dit geld is dus niet voor de notaris, maar voor het kadaster. Het kadaster is een overheidsorgaan. Het kadaster registreert onder meer vastgoedinformatie. Doordat de notaris het kadaster vult met informatie weten we: wat is van wie en waar lopen de grenzen.

“Doordat de notaris het kadaster vult met informatie weten we: wat is van wie en waar lopen de grenzen.”

Het kadaster rekent kosten voor het inschrijven van akten. Het bedrag dat wordt gerekend door het kadaster bij leveringen en hypotheken is vaak: € 77 of € 126,- (tarieven: 2018). Door notariskantoren wordt vaak het laagste tarief doorgegeven bij het maken van een offerte. Het kadaster rekent het laagste tarief niet altijd. Wanneer welk tarief wordt gerekend daar heeft de cliënt geen invloed op.

Hoe werkt het?

De inschrijvingskosten Kadaster van € 124,00 worden met € 49,00 verminderd naar € 77,00 als de akte van levering volgens het KIK-systeem bij het Kadaster kan worden opgesteld. De meeste kantoren werken met dit systeem, maar niet iedere notaris doet dit. Notarissen die het KIK systeem nog niet hebben (ongeveer 20%), die lopen dan wel jaren achter. Dit betekent dat jouw akte daar duurder is.

KIK: leveringsakte

KIK inschrijven is bij een leveringsakte onder meer niet mogelijk in de volgende gevallen:

  • als één van de eigenaren per volmacht tekent of handelt in verschillende hoedanigheden
  • als er sprake is van een gedeeltelijk perceel
  • als er sprake is van erfopvolging, dus als je koopt van erfgenamen
  • bij buitenlandse identiteitsbewijzen en/of verblijfsdocumenten
  • bij beperkte rechten, zoals een erfpachtsrecht (Amsterdam!)
  • indien het verkochte deel uitmaakt van een (nieuwbouw)project
  • als één van partijen in het buitenland woonachtig

Al met al is het vaak zo dat de leveringsakte geen KIK akte is. Dat is al zo als slechts één van de gevallen als hierboven van toepassing is. De koper is dan € 49,- meer verschuldigd. Het kadaster werkt er wel aan dat steeds meer akten KIK inschrijfbaar zijn, maar nu is dit nog niet het geval.

KIK: hypotheekakte

Het inschrijven van een KIK hypotheekakte kan bijvoorbeeld bij de volgende banken:

Verder moet er sprake zijn van een geheel kadastraal perceel en mag het geen overbruggingshypotheek zijn. Van dit laatste is vaak sprake. Ook worden natuurlijk niet alle hypotheken bij bovengenoemde banken afgesloten. Bijvoorbeeld Argenta hypotheken is op dit moment erg populair, maar het is alleen mogelijk om “duur” in te schrijven. Ook bij Achmea en Nationale Nederlanden is KIK (nog) niet mogelijk. In Nederland wordt ongeveer 33% van alle hypotheekakten nu met KIK ingeschreven. KIK inschrijven ligt dus aan je notaris en aan je bank.

Kadasterkosten vergelijken?

De vraag is of je bij het vergelijken van de notarisofferte al weet welke geldverstrekker wordt gekozen. Weet je al of de verkopers per volmacht gaan tekenen? En weet je al of er sprake is van een gedeeltelijk perceel of erfopvolging? In de praktijk is het dus heel vaak zo dat één van de twee akten (hypotheek of levering) niet wordt ingeschreven voor het lage tarief en vallen de notariskosten € 49,- of € 98,- hoger uit dan wordt aangegeven in de offerte!

Alleen op www.eengoedenotaris.nl kun je invullen welke geldverstrekker jij hebt en krijg je dus ook een goede offerte. Bij alle andere offertesites weet je dus nog steeds niet waar je aan toe bent!

Tot slot

Het is aan te raden om bij het vergelijken van notariskosten er vanuit te gaan dat het hoge tarief in rekening wordt gebracht: dan kan het altijd meevallen. Kijk daarom vooral welk honorarium (hetgeen de notaris vraagt) wordt gevraagd, op de kadasterkosten heb je minder invloed.

Wil je notariskosten voor de hypotheekakte of leveringsakte vergelijken?


Nu actie ondernemen: