Notariskosten Appartement

15 januari 2018 - Leestijd: 4 minuten

Notariskosten Appartement

Appartement kopen: wat zijn de notariskosten?

Gefeliciteerd! Je gaat een appartement kopen. In dit blog lees je wat een appartement is, wat een vve is en waar je rekening mee moet houden. Ook kun je de notariskosten voor het kopen van een appartement vergelijken.

“De notariskosten voor een appartement vraag je aan via EenGoedeNotaris!”

Een appartement is een woning in een groter gebouw, ook wel het appartementencomplex genoemd. Er bestaan altijd minimaal twee appartementen, maar het kunnen er ook 100’en zijn. Je koopt een (aan)deel van het gebouw. Je wordt daardoor automatisch lid van de vereniging van eigenaren. Als appartementseigenaar heb je het eigendomsrecht van het appartementsrecht. Je bent eigenaar van het gehele gebouw, maar je mag gebruik maken van jouw privégedeelte. Een ander mag dus geen gebruik maken van dit gedeelte. De gezamenlijke gedeelten - bijvoorbeeld het trappenhuis - is voor gezamenlijk gebruik. Je moet dan ook samen de kosten dragen. En overleggen, dit gebeurt in vergadering van de vereniging van eigenaren.

Vereniging van eigenaren

Als je eenmaal appartementseigenaar bent, dan ben je ook lid van de lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). In de wet wordt dit de vereniging van eigenaars genoemd. Je hoeft voor dit lidmaatschap niets te doen, dit regelt de wet. Je kunt er dus niet voor kiezen om geen lid te zijn van de vereniging. Je hebt toegang tot de vergadering en mag ook meestemmen. Dit betekent dat belangrijke zaken niet zonder jou geregeld kunnen worden. Je mag als eigenaar meestemmen en soms ook als huurder.

Hoe weet je welke regels gelden: de splitsingsakte.

In een akte wordt vastgelegd welke regels er gelden voor de VVE. Dit wordt de splitsingsakte genoemd. Dit is een akte opgesteld door de notaris. In de splitsingsakte staat wat bij ieder appartementsrecht hoort. Dit wordt zichtbaar gemaakt op een tekening. Ook wordt aangegeven voor welke delen iemand eigenaar is. Dit worden de breukdelen genoemd. Het aantal breukdelen geeft duidelijkheid over hoeveel stemmen iemand heeft. Meestal is het zo: hoe groter de breukdelen hoe groter het stemrecht. Ook worden kosten vaak op die manier verdeeld. Wie een groter eigendom heeft betaalt meer mee aan de kosten. Het idee is dat deze eigenaar ook meer profiteert. De splitsingsakte is ingeschreven in het kadaster. Voor het wijzigen van de splitsingsakte is tenminste 4/5 van het totale aantal stemmen in de VvE nodig. Elke wijziging moet bij de notaris worden vastgelegd. De notaris schrijft de wijziging in bij het kadaster.

Huishoudelijk reglement

In aanvulling op de splitsingsakte kan de VVE ervoor kiezen om een huishoudelijk reglement op te stellen. Hierin zijn over het algemeen praktische zaken opgenomen. Zo wordt er bijvoorbeeld afgesproken hoe vaak er wordt vergaderd en waar dit gebeurt. Het voordeel van een huishoudelijk reglement is dat dit niet hoeft worden vastgelegd bij de notaris. Het is dus iets flexibeler. Als de bepalingen in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement afwijken dan gaan de bepalingen in de splitsingsakte voor.

Notariskosten appartementsrecht

In principe zijn de werkzaamheden voor de notaris voor de overdracht van een woning bijna gelijk aan de kosten voor de overdracht van een appartement(srecht). Ook de overdracht van een appartement wordt namelijk in een leveringsakte vastgelegd. Het is alleen wel zo, dat notaris een appartement soms meer werk heeft. Dit komt omdat hij ook bij de vereniging van eigenaren moet opvragen hoe hoog de reserves zijn van het reservefonds van de VVE. Hij moet hierover dus corresponderen met de secretaris en/of penningmeester van de vereniging. De kadasterkosten voor het overdragen van een appartement zijn gelijk aan de koop van een grondgebonden (normale) woning.

Kosten Koper of Vrij op Naam?

Meestal wordt een appartement K.K. aangeboden. KK betekent Kosten Koper. De kosten voor de overdrachtsbelasting (2%), kadasterkosten en de kosten van de notaris komen dan voor rekening van de koper. Soms komen de kosten voor rekening van de verkoper, dit is V.O.N., vrij op naam. Dit gebeurt vaak bij nieuwbouw, de projectontwikkelaar betaalt dan de kosten.

Offerte opvragen overdracht appartement

Via onze site kun je een offerte aanvragen voor de overdracht van een appartementsrecht. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar een groot gedeelte van de verkochte woningen uit appartementen bestaat. Heb je eerst nog een koopovereenkomst nodig? Vraag dan offerte aan “Koopovereenkomst offerte” Onze site is de enige site die rekening houdt met het feit of de woning een “gewone” woning is of een appartement.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: