Executeur benoemen

15 april 2018 - Leestijd: 4 minuten

Executeur benoemen

De Executeur

Wie wikkelt mijn nalatenschap af? De executeur! In dit artikel lees je meer over de executeur en hoe je een executeur benoemt. Wil je direct een executeur benoemen in je testament? Vraag dan direct een offerte aan voor het opstellen of wijzigen van je testament.

“Wees verstandig en benoem een executeur in je testament.”

2003 – hoe kun je nu een executeur benoemen?

In 2003 is het erfrecht ingrijpend aangepast. Sinds 2013 is de executeur nog belangrijker. Je kunt een executeur benoemen in je testament. Sindsdien bestaat de term Executeur-Testamentair of Testamentair-Executeur niet meer. Voor 2003 kon je namelijk ook in een codicil een executeur benoemen, maar dat kan niet meer. Het woordje “testamentair” is dus niet meer nodig. In de praktijk wordt, soms zelfs door de notaris, de term wel gebruikt. Als je bent benoemd tot executeur in een testament van voor 2003 dan geldt nog wel de oude term.

Meer taken executeur

De executeur heeft in het “nieuwe” erfrecht veel meer bevoegdheden en taken gekregen. Zeker als de executeur ook afwikkelingsbewindvoerder is. Dit betekent dat de executeur de nalatenschap, zonder medewerking van de erfgenamen, mag afwikkelen. Dit gebeurt in de praktijk steeds vaker. De executeur kan dan zelf spullen verkopen. Hij hoeft hierover dan niet te overleggen met de (andere) erfgenamen. Soms wordt de executeur met afwikkelingsbewind de 3*** executeur benoemd. Dit betekent dat hij alle bevoegdheden heeft om (zelfstandig) de nalatenschap af te wikkelen. Een executeur met 1 ster mag alleen de uitvaart regelen.

Executeur en erfgenaam?

Het is mogelijk om executeur te zijn en ook erfgenaam in dezelfde nalatenschap. Als je een testament maakt kun je dat bepalen. Soms wordt een van de kinderen tot executeur benoemd, maar dit mag ook een buitenstaander zijn. In de praktijk wordt ook vaak gekozen voor een notaris of voor een andere professional. Er zijn ook notarissen die gespecialiseerd zijn in de afwikkeling van nalatenschappen. Die notarissen zijn aangesloten bij de NOVEX.

Executeur en beloning

Je kunt de executeur belonen. Of niet. Dit bepaal je zelf in je testament. Soms wordt gekozen voor de wettelijke regeling. Dat wil zeggen dat de executeur 1% krijgt van het saldo van de nalatenschap. Het saldo is het positieve verschil tussen de opbrengsten en de schulden. Je kunt ook kiezen voor een vast bedrag. Tot slot is het mogelijk om een uurtarief te geven. Als een notaris executeur is krijgt die eigenlijk altijd een uurtarief.

“Als je niets afspreekt dan krijgt de executeur 1%van de nalatenschap.”

Executeur testamentair en verkoop huis

Mag de executeur de woning verkopen? Ja, als dit nodig is. Wanneer is het nodig? Als de nalatenschap anders negatief wordt. Bijvoorbeeld als er een schuld op de woning zit (hypotheek). Daarnaast mag de 3*** executeur de woning ook verkopen, zonder medewerking van de andere erfgenamen. De gewone executeur mag de woning niet verkopen als dit niet nodig is om een schuld in de nalatenschap te voldoen.

1,2 of 3 sterren executeur

Executeur met 1 ster

De executeur mag alleen de uitvaart regelen, maar verder geen (ingrijpende) beslissingen nemen.

2 sterren

Naast de uitvaart mag de executeur ook beheershandelingen doen. Bijvoorbeeld schulden betalen, legatarissen uitkeren en bankrekeningen beheren.

3 sterren

Een 3 sterren executeur mag ook beschikkingshandelingen doen. Bijvoorbeeld een huis verkopen en ook de nalatenschap verdelen.

Notariskosten executeur benoemen

En executeur benoem je in een testament. Een testament is een dienst van de notaris en die krijgt daar uiteraard geld voor. Je kunt de tarieven van testamenten vergelijken op onze site. Je kunt ook meer lezen over het opstellen van een testament.

Executeur weigeren

Een benoeming kun je weigeren. Meestal vraagt de notaris of je dit schriftelijk wilt doen. Je kunt altijd weigeren, ook al heb je tijdens leven aangegeven dat je de nalatenschap wel zou afwikkelen.

Offerte aanvragen

Je kunt via onze website een offerte aanvragen voor het opstellen van een testament, waarin een executeur is opgenomen. Geef zo duidelijk mogelijk aan wat je wensen zijn, zodat een notaris ook goed weet wat hij voor je moet doen.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: