Wat heb ik nodig bij de notaris?

19 september 2017 - Leestijd: 4 minuten

Weet je nog niet precies wat je nodig hebt bij de notaris, kijk dan in onderstaande tabel voor de meest voorkomende situaties en wat voor dienst daar bij hoort. Hieronder worden bijvoorbeeld vragen uitgelegd als: Wat is een samenlevingscontract? Waaronder heb ik een offerte nodig voor een verklaring van erfrecht? Wat zijn de notariskosten voor de oprichting van een BV? Wat zijn de kosten van de notaris voor het oversluiten van een hypotheek?

Alle mogelijke situaties op een rij

SituatieSoort akte
Weet je niet welke dienst je nodig hebt? Of staat jouw dienst er niet bij? Kies dan voor de "Algemene Offerte". Omschrijf je situatie zo duidelijk mogelijk. Hoe beter de notaris weet wat hij moet doen, hoe beter de notaris je kan helpen.Algemene Offerte
In een samenlevingscontract maak je onderling afspraken. Wie betaalt wat? Wat delen we wel en wat delen we niet. Door het sluiten van een samenlevingscontract word je ook fiscaal partner. Ook voor je pensioen is een samenlevingscontract belangrijk. Er zijn grote verschillen met het fiscaal partnerschap, maar ze worden wel vaak met elkaar verward.Samenlevingscontract
Per 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht veranderd. Voor de een is het nog veel belangrijker om huwelijkse voorwaarden te maken en voor een ander is het niet meer nodig. In voorwaarden leg je vast welke afspraken voor jullie gelden tijdens het huwelijk, bij uit elkaar gaan en bij overlijden.Huwelijkse Voorwaarden
In een testament bepaal je wie er van je erft bij overlijden. Daarnaast wijs je iemand aan die je nalatenschap afwikkelt (de executeur). Testamenten kunnen standaard zijn, maar er worden ook veel maatwerktestamenten gemaakt.Testament
Wie mag jouw belangen behartigen als je dat zelf niet meer kunt? Dat leg je vast in een levenstestament. Het kan gaan bankzaken, medische zaken of je onderneming. Je kunt heel veel regelen in dit document, maar na overlijden geldt het "gewone" testament.Levenstestament / Algemene Volmacht
In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn van iemand die is overleden. Ook staat er in of de erfgenamen de nalatenschap willen aanvaarden. Een notaris stelt de verklaring op en brengt kosten in rekening. Als de verklaring ingewikkelder is, zal het tarief hoger zijn.Verklaring van erfrecht
Een huis kopen! Spannend. Je hebt dan ook een notaris nodig. De notaris maakt de leveringsakte, dat is de akte waarmee je eigenaar wordt. Daarnaast maakt de notaris meestal ook een hypotheekakte. Omdat de meeste mensen geld lenen voor de aankoop van een huis, wil de bank in ruil daarvoor zekerheid. Dit kan door middel van het hypotheekrecht.Huis + Hypotheek
De rente is laag, dus veel mensen willen de hypotheek oversluiten. De oude inschrijving vervalt en er wordt een nieuwe hypotheek ingeschreven. De notaris regelt de financiële zaken, zoals de aflossing van de oude lening en hij zorgt dat de hypotheekrechten goed staan ingeschreven bij het kadaster.Hypotheek oversluiten
Heb je geen hypotheek nodig, maar ga je wel een huis kopen? Dat is goed nieuws. Vraag je offerte aan.Huis kopen zonder hypotheek
Als je een huis koopt zonder makelaar heb je nog wel een koopovereenkomst nodig. De notaris kan ook een koopovereenomst voor je opstellen. Op onze site kun je een offerte opvragen voor het opstellen van de koopovereenkomstKoopovereenkomst
Na het overlijden van een dierbare moet er vaak aangifte worden gedaan voor de erfbelasting. Veel mensen vinden erfbelasting niet eerlijk. Die discussie gaan we niet aan, maar een deskundig ingevulde aangifte kan wel erfbelasting besparen.Aangifte erfbelasting
Een BV kan veel narigheid voorkomen. Wil jij ook een BV, laat je dan goed informeren en vraag vooraf een offerte aan. De tarieven verschillen voor het oprichten van een BV verschillen per notariskantoor, vergelijken is dus zinvol! Advies ook, dus zorg dat je een notaris vindt waar je een goed gevoel bij hebt.Oprichting BV
Geen land kent zoveel stichtingen als Nederland. We doen met z'n allen veel voor het goede doel. Vaak in de vorm van een stichting. De stichting wordt opgericht bij notariële akte. Geef aan wat je nodig hebt en je ontvangt een offerte van verschillende notariskantoren. Je kunt een stichting ook voor andere zaken gebruiken, bijvoorbeeld om vermogen in te bewaren.Stichting oprichten
Als je een document wilt legaliseren heb je een notaris nodig.Legaliseren document notaris
Als je uit elkaar gaat en samen een woning hebt dan moet je die verkopen of verdelen. Wil een van de partners blijven wonen dan heb je een akte van verdeling nodig. In de akte van verdeling staat welke partner de woning overneemt en wat die daarvoor moet betalen.Akte van Verdeling