Notaris Onpartijdig & Onafhankelijk

18 november 2018 - Leestijd: 3 minuten

Notaris Onpartijdig & Onafhankelijk

Onpartijdig handelen

De notaris moet onpartijdig handelen. Dit is ook bepaald in de wet. In lid 1 van artikel 17 van de Wet op het Notarisambt (Wna) staat namelijk: De notaris oefent zijn ambt in onafhankelijkheid uit en behartigt de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen op onpartijdige wijze en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Er is geen echte definite van het woord onpartijdigheid. Het betekent in ieder geval wel dat de notaris niet een partij mag voortrekken. Zeker niet ten koste van een andere partij. De notaris is er dus voor beide partijen. Dat is best bijzonder, want in de advocatuur is het juist andersom: daar moet de advocaat het belang van zijn cliënt verdedigen.

Toch partijdig?

Er bestaat ook compenserende partijdig. Dat wil zeggen dat de notaris een actieve rol speelt om geen van de partijen in een achterstandspositie te laten geraken. De Rechtbank Breda besliste bijvoorbeeld ooit dat een notaris tijdens het regelen van een flitsscheiding door moet vragen aan een vrouw van een ondernemer. Deze vrouw kwam door een voorstel van een fiscalist (werkzaam voor de man) in een negatieve positie. De notaris had moeten vragen of zij hiervan op de hoogte was en of zij het hiermee eens was. In dit geval was onpartijdigheid juist verplicht. De vraag is of dit partijdigheid is: het hoort ook gewoon bij de taak van de notaris om zijn clienten goed en uitgebreid te informeren.

Uitzondering: de notaris toch partijdig

Soms treedt de notaris op voor een partij, en niet voor de andere partij. De notaris moet dit dan duidelijk kenbaar maken aan beide partijen. Dus beide partijen moeten weten dat het belang van de een wordt behartigd en niet van de ander.

Wat valt onder onpartijdig?

  1. De notaris moet partijen dezelfde informatie geven
  2. De notaris moet bij beide partijen vragen om informatie.
  3. De notaris moet wederhoor toepassen. Klopt het wel wat de andere partij zegt? Daar mag de notaris niet zomaar vanuit gaan.

De vraag is of de notaris bijvoorbeeld (veel) akten op vreemd terrein mag tekenen. Zo is het de vraag of het goed is dat de notaris zijn akten op het kantoor van de bank tekent of bij de projectontwikkelaar.

Samenwerken

Er zijn notarissen die samenwerken met advocaten en belastingadviseurs. Omdat dit in sommige gevallen met elkaar kan botsen heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) hierover regels opgesteld. Samenwerken mag dus wel, maar er gelden strenge regels. Zo mogen de advocaten niet in de dossiers van de notarissen kijken. In de praktijk is dit natuurlijk lastig te controleren, maar de regel is duidelijk.

In artikel 17 lid 2 van de Wet op het Notarisambt staat: De notaris mag zijn ambt niet uitoefenen in dienstbetrekking of in enig ander verband waardoor zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid wordt of kan worden beïnvloed.

Tot slot

Er zijn dus duidelijke regels voor notarissen: hij (of zij) is onpartijdig.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: