Oprichten stichting: de notariskosten?

12 december 2017 - Leestijd: 3 minuten

Oprichten stichting: de notariskosten?

Oprichten Stichting: bij de notaris.

Een stichting moet worden opgericht bij notaris, anders is er geen stichting. Een informele stichting bestaat dus niet. Bij een vereniging kan dit wel, vandaar dat er soms wordt gevraagd of dit voor een stichting ook mogelijk is.

Wat doet de notaris voor het oprichten van een stichting?

De notaris maakt een notariële akte. Daarin staan de statuten van de stichting. In de statuten staat bijvoorbeeld:

  • de naam van de stichting;
  • het doel van d stichting;
  • waar er vergaderd wordt;
  • hoeveel bestuursleden de stichting heeft.

Soms willen stichtingen zelf statuten aanleveren, dit zou dan goedkoper zijn want minder werk voor de notaris. De meeste notarissen hanteren echter liever de eigen stukken, dit werkt makkelijker. Veel stichtingen hebben in de statuten staan dat zij een algemeen nut beogend doel willen zijn. Dit kan de zogenaamde ANBI status opleveren, dit is een status bij de belastingdienst. Door de ANBI-status is er bijvoorbeeld een vrijstelling wanneer iemand iets schenkt aan de stichting. Ook geldt er dan een algehele vrijstelling voor de erfbelasting. Het is dus voor iemand die een testament opstelt erg aantrekkelijk om een goeddoel met de ANBI status op te nemen in het testament.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Nadat de stichting door de oprichters is opgericht wordt hij (door de notaris) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Op de website van de KvK kun je zien welke rechtspersonen (dus ook stichtingen) er in Nederland zijn ingeschreven. Bij de Kamer van Koophandel wordt ook bekend wie de bestuurders zijn van de stichting zijn en op welk adres de stichting is ingeschreven.

Kosten oprichten stichting

De notaris rekent kosten voor het oprichten van een stichting. Deze kosten worden door de notaris zelf vastgesteld en zullen dus ook per notaris verschillen. Het is de moeite waard de kosten van de notaris van tevoren te vragen. Dit kan via onze website: www.eengoedenotaris.nl/stichting-oprichten/. Via onze site worden dagelijk offertes opgevraagd.

Tips vergelijken oprichten stichting

Houd bij het vergelijken van notariskosten in ieder geval rekening met het volgende:

  • Zijn de notariskosten inclusief of exclusief bespreking op het notariskantoor?
  • Schrijft de notaris de bestuursleden in bij de Kamer van Koophandel?
  • Soms geeft een notaris korting als het een goed doel betreft, vraag hier dus naar!

Tot Slot

Naast notariskosten moeten er ook inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel worden voldaan. Over deze kosten kunt u niet onderhandelen. De notaris heeft hier ook geen invloed op. De jaarlijkse kosten voor de kamer van koophandel zijn afgeschaft, de eenmalige inschrijvingskosten bedragen op het moment van dit schrijven € 50,-. Deze kosten worden niet geïncasseerd via de notaris, maar u ontvangt hier zelf een factuur van.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: