Oprichten stichting: de notariskosten?

13 december 2017

Oprichten stichting: de notariskosten?

Oprichten Stichting: bij de notaris.

Een stichting moet worden opgericht bij notaris (“oprichten stichting notaris”).

De notaris maakt een notariële akte waarin de statuten van de stichting zijn opgenomen. In de statuten staat bijvoorbeeld waar vergaderd wordt en hoeveel bestuursleden de stichting heeft. Ook wordt de statuten van de stichting bepaald wat het doel is van de Stichting. Soms willen stichtingen zelf statuten aanleveren: dit zou dan goedkoper zijn want minder werk voor de notaris. De meeste notarissen hanteren echter liever de eigen stukken, dit werkt makkelijker.

Veel stichtingen hebben in de statuten staan dat zij proberen om een algemeen nut beogend doel te bereiken. Dit kan de ANBI status opleveren, dit is een status bij de belastingdienst. Door de ANBI-status is er bijvoorbeeld een vrijstelling wanneer iemand iets schenkt aan de stichting.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Nadat de stichting door de oprichters is opgericht wordt hij (door de notaris) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Op de website van de KvK kun je zien welke rechtspersonen (dus ook stichtingen) er in Nederland zijn ingeschreven.

Kosten oprichten stichting

De notaris rekent kosten voor het oprichten van een stichting. Deze kosten worden door de notaris zelf vastgesteld en kunnen dus ook per notaris verschillen.Het is dus de moeite waard de kosten van de notaris van tevoren te vragen. Dit kan via onze website: www.eengoedenotaris.nl/stichting-oprichten/

Bij het vergelijken van de offerte ieder geval rekening houden met het volgende:

  • Zijn de notariskosten inclusief of exclusief bespreking op het notariskantoor?
  • Schrijft de notaris de bestuursleden in bij de Kamer van Koophandel?
  • Soms geeft een notaris korting als het een goed doel betreft, vraag hier dus naar!

Tot Slot

Naast notariskosten moeten er ook inschrijvingskosten bij de Kamer van Koophandel worden voldaan. Over deze kosten kunt u niet onderhandelen. De notaris heeft hier ook geen invloed op. De jaarlijkse kosten voor de kamer van koophandel zijn afgeschaft, de eenmalige inschrijvingskosten bedragen op het moment van dit schrijven € 50,-. Deze kosten worden niet geïncasseerd via de notaris, maar u ontvangt hier zelf een factuur van.


Nu actie ondernemen: