Koopovereenkomst door notaris

20 juli 2018 - Leestijd: 3 minuten

Koopovereenkomst door notaris

Verschil tussen koopovereenkomst en leveringsakte

Wat is het verschil tussen een koopovereenkomst en een leveringsakte? Dat is een veelgestelde vraag aan de notaris. Je tekent eerst de koopovereenkomst en daarna de leveringsakte. Door de leveringsakte word je eigenaar, terwijl de eerste afspraken in een koopovereenkomt worden vastgelegd. Voor een woning moet je altijd een schriftelijke koopovereenkomst tekenen, een mondelinge overeenkomst is dus niet geldig. De rechter heeft bepaald dat ook een koopovereenkomst via Whatsapp niet geldig is. Ook al ben je het over alle voorwaarden eens. Er moet een overeenkomst komen met handtekening.

Direct offerte koopovereenkomst bij notaris

Wil je direct een offerte opvragen bij een notaris voor het opstellen van de koopovereenkomst? Vraag dan aan: opstellen koopovereenkomst notaris

Wat staat er in de koopovereenkomst?

Enkele voorbeelden:

  • De koopprijs (Wat betaal je? Wat ontvang je?)
  • Het registergoed (Wat koop je? Wat verkoop je?)
  • Garanties (Wat wordt er beloofd? Wat garandeer je?)
  • Datum van levering bij de notaris (ook wel sleuteloverdracht)
  • Welke ontbindende voorwaarden zijn er van toepassing?
  • Bij welke notaris vindt de overdracht plaats?
  • Worden er ook roerende zaken meeverkocht?

Voorlopige koopovereenkomst?

De koopovereenkomt wordt vaak voorlopig genoemd. Dat komt omdat er vaak nog ontbindende voorwaarden instaan. Hierbij kun je denken aan de ontbindende voorwaarden van financiering, van de bouwkundige keuring en de ontbindende voorwaarde van de verkoop eigen woning. Indien een voorwaarde zich voordoet mag de koper of verkoper de overeenkomst nog ontbinden.

3 dagen bedenktijd

Huizen worden soms heel snel verkocht. Kopers denken niet altijd goed na voordat ze de overeenkomst tekenen. Daarom is in de wet opgenomen dat de koper binnen 3 werkdagen na het ondertekenen van de akte nog van de overeenkomst af mag zien. Dit betekent dus dat de overeenkomst al wel getekend is, maar hij toch nog wordt ontbonden. De verkoper heeft dit recht niet.

“In de koopovereenkomst staat de naam van de notaris.”

Amsterdam vs. rest van Nederland

In de regio Amsterdam wordt de koopovereenkomst altijd door de notaris opgesteld. In de rest van Nederland wordt de koopovereenkomst bijna altijd door de notaris opgesteld. Omdat steeds meer huizen zonder makelaar verkocht worden is het steeds vaker de notaris die de koopovereenkomst opstelt.

Voordeel koopovereenkomst via notaris

Veel mensen vinden dat de notaris altijd de koopovereenkomst zou moeten opstellen. De notaris is namelijk juridisch opgeleid en de koopovereenkomst moet niet voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. De notaris kan de juridische situatie sneller doorgronden. Hierbij kun je denken aan vragen over garanties, beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en de bestemming van een huis. Bijvoorbeeld als een huis uit een erfenis wordt gekocht of als de verkoper een keer gescheiden is, is het belangrijk dat de notaris uitzoekt wie er mag tekenen.

“Ons advies? Regel je koopovereenkomst altijd bij de notaris.”

Koopovereenkomst getekend?

Als de koopovereenkomst getekend is, wordt deze aan de notaris toegezonden. Wat de notaris dan doet kun je lezen in het artikel: Koopovereenkomst: hoe nu verder

Opvragen offertes

Je kunt op onze sites offertes opvragen voor het opstellen van de koopovereenkomst. Ook kun je dan al aangeven of je wenst dat de notaris ook de leveringsakte en (eventueel) de hypotheekakte tekent.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: