Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN notaris)

23 maart 2018 - Leestijd: 3 minuten

Vereniging van Estate Planners in het Notariaat

Speciaal voor de estate planners in het notariaat is er een vereniging opgericht: de EPN. Aangesloten leden worden EPN-leden genoemd. Er zijn dus veel mensen werkzaam in het notariaat die goed weten hoe je vermogen kunt overdragen naar de volgende generatie.

Estate planning gaat niet over stenen. Omdat het Engelse woord voor vastgoed ‘ real estate’ is, wordt dit nog wel eens gedacht. Estate planning gaat juist over het gehele vermogen dat iemand heeft. Bij estate planning wordt gekeken of op een fiscaal gunstige manier vermogen kan worden overgedragen naar de volgende generatie.

Een estateplanner die ook notaris is, heeft daarvoor een aantal instrumenten. Je kunt hierbij denken aan:

  • Testamenten
  • Schenkingen
  • Levenstestamenten
  • Huwelijkse voorwaarden

Testamenten

In een testament bepaalt uw wie uw erfgenamen zijn. Vaak zijn dit de partner en de kinderen. U kunt echter ook andere erfgenamen benoemen. Een testament kan ook worden gebruikt om belasting te besparen. Zo wordt vaak opgenomen in ideale spreiding van de erfenis tussen kinderen en echtgenoot. Omdat de echtgenoot (cijfers 2018) een vrijstelling heeft van ruim € 630.000 en de kinderen slechts een vrijstelling van € 20.000, is het vaak voordelig om veel aan de langstlevende echtgenoot te laten. Dit is maar een klein voorbeeld, in de praktijk is het estate planningstestament vaak veel complexer. Wij hebben een apart artikel geschreven over de notariskosten van een testament.

Schenken

Ook door bij leven al te schenken kan er erfbelasting worden bespaard. Door tijdens leven gebruik te maken van schenkvrijstellingen, is er bij overlijden minder vermogen over, en hoeft er dus ook minder erfbelasting te worden betaald. Een bekende vrijstelling is de zogenaamde € 100.000 vrijstelling. Totdat kind de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt, kan € 100.000 worden geschonken zonder dat er schenkbelasting is verschuldigd. Wij hebben al eerder een artikel hierover geschreven deze kunt u hier nalezen, in het artikel Huis kopen met een Schenking

Levenstestament

Het levenstestament krijgt (terecht) veel aandacht. In het levenstestament niet op die zaken mag behartigen als u dit zelf niet meer kunt. Ook neemt u hiertoe voorwaarden op. Veel mensen besteden veel minder op het moment dat ze niet langer handelingsbekwaam zijn. Zij wensen dan ook dat er dan schenkingen en de kinderen worden gedaan. Het vermogen wordt dan verminderd, zodat er later minder erfbelasting is verschuldigd. Een bijkomend voordeel kan zijn dat er zo minder eigen bijdrage is verschuldigd in het verzorgingstehuis. In het levenstestament kan worden vastgelegd welke schenkingen mogen worden gedaan en tegen welke voorwaarden. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat alleen aan eigen kinderen mag worden geschonken en niet aan de aangetrouwde schoonkinderen. Ook kan worden opgenomen dat alle kinderen een even grote schenking krijgen. Lees meer over notariskosten Levenstestament

Huwelijksvermogensrecht

Natuurlijk trouw je niet alleen voor de fiscale gevolgen. Toch kan het huwelijksvermogensrecht helpen om belasting te besparen. Als een rijk iemand trouwt met iemand met minder vermogen kan er door het maken van goede huwelijkse voorwaarden worden geregeld dat het vermogen vermengt bij overlijden. Dan wordt het grote vermogen dus uitgesmeerd over twee personen. Voor de heffing van erfbelasting kan dit voordelig zijn. De notaris kan u hierover informeren, want valkuilen zijn er ook. Bij echtscheiding wil iemand vaak liever niet (alles) delen. Ook is het wel van belang dat je dezelfde erfgenamen hebt, anders komt het vermogen bij andere personen terecht, en dat is vaak niet de bedoeling.

Tot slot

Estateplanning is gespecialiseerde notariële dienstverlening. Uiteraard kunt u op onze site offertes aanvragen voor het opstellen van testamenten, schenkingsakten, huwelijkse voorwaarden en levenstestamenten. Indien u meerdere notarissen om advies wil vragen adviseren wij om een notaris te kiezen die EPN notaris is. Ook kunt u dan het best onze ‘algemene offerte” gebruiken.

Verenigingen in het notariaat

Voor veel specialismen van notarissen bestaat een eigen vereniging. Voor een overzicht van alle verenigingen ga je naar Alle notariële specialistenverenigingen op een rij


Laatst gezocht:

    Ook interessant: