Wat is: Schenkbelasting

Wat is: Schenkbelasting

Uitleg: Schenkbelasting

Schenkbelasting is een Nederlandse belasting die wordt geheven over schenkingen. Vroeger was de naam schenkingsrecht, na 1 januari 2010: schenkbelasting. In de Successiewet is de schenkbelasting geregeld.

In artikel 1 van de Successiewet staat over de schenkbelasting:

Krachtens deze wet worden de volgende belastingen geheven: (…) schenkbelasting over de waarde van al wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde.

Woont een schenker in het buitenland, dan is er dus geen schenkbelasting verschuldigd. Je hoeft geen schenkbelasting te betalen indien het bedrag onder de vrijstelling blijft. Lees meer over de schenkbelasting in 2020.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: