Wat is een ontwerpakte of conceptakte?

Wat is een ontwerpakte of conceptakte?

Uitleg: Conceptakte en ontwerpakte

Als je de notaris opdracht geeft voor het opstellen van een akte zou hij in de praktijk vaak eerst een voorbeeld aan je toesturen. Dit voorbeeld wordt de concept akte of ontwerpakte genoemd.

De ontwerpakte wordt gemaakt zodat jij kunt controleren of datgene wat je wilt vastleggen op de juiste manier is opgeschreven. Je kunt een ontwerpakte meestal herkennen. Er staat boven “conceptakte” of “ontwerpakte”. Ook staat vaak de naam en het telefoonnummer van de notaris vermeld.

Ontwerpakte rechtsgeldig?

In de praktijk komt het wel eens voor dat mensen denken dat het ontwerp aktede uiteindelijke akte is. Dat is niet juist.

Als je een ontwerpakte hebt laten opstellen, maar er is nooit een echte notariële akte van gemaakt, kun je aan de inhoud van het ontwerp geen rechten ontlenen.

Soms komt het voor dat mensen zijn ontwerpakte van bijvoorbeeld een testament vinden. Ze denken dan dat dat de inhoud is. Hoewel dat logisch is, en er een grote kans is dat dit stuk later ook daadwerkelijk getekend is, kun je er geen rechten aan ontlenen. Met andere woorden: een ontwerpakte is geen notariële akte.

Fout in een ontwerp of conceptakte

Als er een fout staat in het ontwerp is dat natuurlijk niet goed en moet je dit zo snel mogelijk aan de notaris doorgeven. Een ontwerpakte is niet rechtsgeldig, dus in de meeste gevallen is het geen (echt)probleem. Een fout kan bijvoorbeeld zijn dat iets niet goed wordt beschreven of dat er een typefout wordt gemaakt. Een fout in een echte akte is wel een probleem. Als bijvoorbeeld in je testament een naam niet goed is omschreven dan kan dit tot problemen leiden in de toekomst. Daarom is het van belang dat je de ontwerpakte goed controleert! De inhoud van de akte is weliswaar ook de verantwoordelijkheid van de notaris, maar jij moet de akte zelf ook goed nakijken.

Waarom heb ik een ontwerpakte nodig?

Soms vraagt een bank of een andere instelling alvast om een akte. Bijvoorbeeld als je de woning wilt verdelen wilt. Dan wil de bank zeker weten dat het de bedoeling is dat je de woning gaat verdelen.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: