Wat is een: Legaat?

Wat is een: Legaat?

Uitleg: Legaat

Een legaat is een omschreven goed (erfstuk) of geldbedrag waaraan u een andere bestemming meegeeft dan aan het overig vermogen. U kunt hierbij denken aan sieraden die aan een bepaalde dochter worden nagelaten, terwijl de rest van de erfenis toekomt aan alle erfgenamen.

De ontvanger van een legaat wordt legataris genoemd. Een legataris heeft een vorderingsrecht op de nalatenschap. Meestal komt een legaat ten laste van alle erfgenamen. Die moeten de legataris voldoen: de legataris heeft namelijk een vorderingsrecht.

verschil Legaat en en erfgenaam

Een erfgenaam erft een deel of de hele erfenis. Een legataris ook. Wat is dan het verschil? Het verschil is dat de erfgenaam een deel van het geheel erft, terwijl een legataris iets specifieks erft. Het gaat dus om een bepaald goed of een bepaalde som.

Wie geeft het legaat af?

Een legaat is een vorderingsrecht. De legataris heeft dus iets te vorderen. Een legaat is een schuld van de nalatenschap en moet dus worden voldaan door de erfgenamen. Als er een executeur is dan moet die de legaten voldoen.

In boek 4 van het Burgerlijk Wetboek is het erfrecht geregeld. Over legaten is het volgende opgenomen in artikel 117:

  1. Een legaat is een uiterste wilsbeschikking waarin de erflater aan een of meer personen een vorderingsrecht toekent.
  2. Een legaat komt, tenzij het aan een of meer bepaalde erfgenamen of legatarissen is opgelegd, ten laste van de gezamenlijke erfgenamen.
  3. Is de prestatie deelbaar, dan zijn de belaste erfgenamen ieder voor een deel, evenredig aan zijn erfdeel, verbonden, tenzij de erflater anders heeft beschikt.

Hoe maak je een legaat?

Een legaat maak je in testament of in een codicil. De notaris stelt een testament op en de testateur geeft daarin zijn of haar wensen aan. Een codicil maak je zelf. Dit is een handgeschreven document, met de datum, je handtekening en hetgeen je legateert. Het moet een ‘goed’ zijn. Bijvoorbeeld je dure horloge of servies. Het mag geen geldbedrag zijn, daarvoor moet je een testament laten opstellen.

Kan een legataris ook erfgenaam zijn?

Ja, dit kan. Voorbeeld: je hebt een dochter en een zoon. Je kunt dan een legaat maken dat alle sieraden voor de dochter zijn en dat vervolgens, na afgifte van het legaat, de twee kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam zijn.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: