Wat is Aanwas?

Wat is Aanwas?

Uitleg: Aanwas

Aanwas is een term die wordt gebruikt in het erfrecht. Bij aanwas komt het aandeel van een erfgenaam op bij een andere erfgenaam. Het aandeel van de andere erfgenaam wordt dan groter. Aanwas vindt bijvoorbeeld plaats als een erfgenaam eerder overlijdt dan degene die een testament heeft gemaakt.

Veschil aanwas en plaatsvervulling

Het tegenovergestelde van aanwas is plaatsvervulling.

Een voorbeeld. Stel dat je een neef en een nicht benoemt tot je enige erfgenamen, beiden voor 50%. Maar die neef overlijdt in 2020, terwijl jij nog leeft. Als er plaatsvervulling plaatsvindt dan vererft het deel van de overleden neef aan de kinderen van je neef. Als er geen plaatsvervulling is, maar aanwas, dan erft alles aan je nicht.

Aanwas door overlijden of verwerping

Aanwas kan ook plaatsvinden doordat de erfgenaam de nalatenschap niet aanvaardt, maar verwerpt.

De notaris zal bij het opstellen van een testament soms vragen of er sprake moet zijn van aanwas of van plaatsvervulling.


Nu actie ondernemen:


Laatst gezocht:

    Ook interessant: