VASN - Agrarisch Specialisten in het Notariaat - notaris voor Boeren

23 maart 2018 - Leestijd: 3 minuten

Vereniging Agrarisch Specialisten in het Notariaat

Notariskosten agrarische notaris

De VASN is de specialistenvereniging van de zogenaamde AGRI-notarissen. VASN staat voor Vereniging voor Agrarisch Specialisten in het Notariaat (VASN). Alle leden van de VASN zijn notaris, kandidaat-notaris of toegevoegd notaris. Het is ook mogelijk om als klerk (medewerker van een notariskantoor) lid te zijn van de VASN. Je kunt geen lid zijn als je niets met het notariaat te maken hebt. Er zijn speciale opleidingen die toegang geven tot het lidmaatschap. Je moet dus wel aantonen dat je echt verstand hebt van de agrarische (notariële) zaken.

Waarom een AGRI-notaris?

Zoals bij veel mensen bekend werkt de notaris op het gebied van het familierecht, ondernemingsrecht en het vastgoed. Een agrarische ondernemer is een ondernemer en heeft vaak veel vastgoed in eigendom. Daarnaast zijn agrarische ondernemingen veelal familiebedrijven. Voor een notaris is het agrarisch bedrijf dus erg interessant. In Nederland zijn een aantal gebieden waar veel agrariers werkzaam zijn. In die gebieden zie je dan ok veel AGRI-notarissen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan Brabant, Oost-Nederland en het Westland.

Agrarische notaris & Ondernemen

De agrarische notaris geeft advies over de rechtsvorm van een bedrijf. In de agrarische sector wordt gebruik gemaakt van verschillende rechtsvormen. Deze rechtsvormen zijn niet specifiek voor de agrarische ondernemers bedacht, maar sommige (zoals de maatschap) hebben wel de bijzondere interesse van de Agri-notaris. De notaris kan je adviseren op het gebied van de eenmanszaak, de maatschap, de CV en de BV. Dat kan in principe iedere notaris, maar de Agri-notaris net iets beter.

Agrarische notaris & Familierecht

Met “agrarisch familierecht” wordt bedoeld het familierecht dat speelt rondom een agrarische onderneming. Je kunt hierbij denken aan de bedrijfsovername, het erfrecht en het huwelijk.

Vaak speelt een bedrijfsovername binnen de familie. Ook rondom het erfrecht zijn er bijzonderheden als het een agrarische onderneming is. Het meest bekende voorbeeld is dat van de boerderij die van vader op zoon overgaat. De vraag is dan wat te doen met de andere kinderen. Vaak kan een kind namelijk niet de economische waarde betalen. Er wordt dan overgedragen tegen de zogenaamde agrarische waarde. Dit is de waarde waarbij het houden van de boerderij nog niet uit kan. In de juridische praktijk noemt men dit de “juist lonende waarde”. Gewone verkoop zou echter veel meer opleveren. Dit komt omdat de grond duur is maar de verdiensten van de boer relatief laag. Samen met de agri-notaris kunnen oplossingen worden gezocht waarbij het bedrijf kan worden overgenomen, maar waarbij ook de andere kinderen niet (te veel) worden benadeeld.

Agrarische notaris & Vastgoed

De agrarische notaris kan veel diensten verrichten op het gebied van vastgoed. Het is handig dat de notaris verstand heeft van bijvoorbeeld pacht en erfpacht. Denk hierbij ook aan erfpachtfinanciering en gebruiksrechten van gronden. De AGRI-notaris wordt ook betrokken bij Kavelruil en en ruilverkaveling. Ook de vrijstellingen van landbouwgrond zijn de notaris bekend, zodat er niet teveel overdrachtsbelasting wordt betaald.

Voor meer informatie:

Bezoek de website van de VASN: http://www.vasn.nl/ voor meer informatie. Op deze site staan alle notarissen die zijn aangesloten en dus AGRI-notaris zijn.

Verenigingen in het notariaat

Voor veel specialismen van notarissen bestaat een eigen vereniging. Voor een overzicht van alle verenigingen ga je naar Alle notariële specialistenverenigingen op een rij


Laatst gezocht:

    Ook interessant: